organisatie

SVS Inburgering

Onderneming, Onderwijsinstellling

Onze Missie
“het vinden van betaald werk voor vluchtelingen leuk, effectief en snel te faciliteren”


Wat ons onderscheidt
“wij geven niet op en zullen kosten wat kost u blijven bijstaan in uw traject”


Wat ons uniek maakt
“wij willen trots op u zijn en zien graag dat u trots bent op uzelf”


SVS Inburgering vloeit voort uit een samenwerkingsverband van een aantal partners met jarenlange ervaring op het gebied van de zorg, onderwijs, (re-) integratie op de arbeidsmarkt maar ook als netwerkers en werkgevers.Het is juist die combinatie dat nodig is om een inburgeringstraject succesvol te laten zijn.


Alle partners geloven in het credo:


"Ik wil u die aandacht schenken en die zorg geven zoals ik die zelf ook aan mijn kinderen, mijn familie en mijn naasten geef."


En dat is wat SVS Inburgering uniek maakt.

Illustration
 
Deel dit: