Organisatie

Het Gouds Watergilde

Non-profit
beschrijving

Het Gouds Watergilde is één van de werkgroepen van de Historische Vereniging Die Goude en is opgericht in 2001. Dit gilde bestaat uit 13 leden en wij zetten ons in voor het behoud, herstel en weer tot leven brengen van het historische water in en buiten de binnenstad. Hiervoor gaan wij de dialoog aan met de politiek en andere belangengroepen en springen in de bres daar waar wij dit nodig vinden.

Ons motto is:

"Als het water weer gaat stromen krijgt Gouda zijn ziel terug."

Bij haar 15-jarig bestaan heeft Het Gouds Watergilde "het Blauwe Boekje" uitgegeven waarin haar doelstellingen en concrete voorstellen staan beschreven om Gouda als bruisende waterstad te herstellen.

Het Gouds Watergilde organiseert al jaren de Waterconferenties. Op 23 november 2017 vond de 11e waterconferentie "Stad op stelten" plaats in de St Janskerk, thema’s: zakkende bodem en klimaatverandering.

Het rapport Watermodel binnenstad Gouda is een analyse van de gevolgen van extreme regenbuien. Dit rapport is in samenwerking met de gemeente Gouda en het Hoogheemraadschap van Rijnland tot stand gekomen.