organisatie

Soroptimistclub Gouda e.o.

Vereniging / club

Soroptimisten zijn vrouwen die lid zijn van Soroptimist International, de grootste netwerkorganisatie van vakvrouwen ter wereld.


Zij werken, of hebben gewerkt, in een beroep of eigen bedrijf en besteden een deel van hun tijd aan vrijwilligerswerk. Plaatselijk of regionaal vormen zij met elkaar een Soroptimistclub. In principe is er van elk beroep slechts één vertegenwoordiger in een club, waardoor een grote diversiteit ontstaat.


De naam Soroptimist komt het Latijn: sorores (zusters), die het beste, optimum, nastreven. In deze naam komen zowel de saamhorigheid tussen de leden als de doelstellingen tot uiting. Soroptimist International zet zich wereldwijd in voor de bevordering van mensenrechten en de positieverbetering van vrouwen en meisjes.


De missie en doelstellingen worden bereikt door het werken aan projecten. Soroptimisten ondersteunen op die manier actief lokale, nationale en internationale gemeenschappen.


Soroptimistclub Gouda e.o. is aangesloten bij Soroptimist International, een wereldwijde organisatie (in 127 landen), opgericht in 1921 in Amerika met ruim 100.000 leden. De Nederlandse Unie telt 100 clubs met circa 3.400 leden. Hiermee is zij na de Rotary en de Lions de derde serviceclub in Nederland.


Club Gouda e.o. is op 30 april 1938  als 11e club van Nederland geïnaugureerd en heeft ruim 30 leden.


Het is een actieve club, die steeds open staat voor nieuwe leden!


 

Deel dit: