Organisatie

Alzheimer Nederland - afdeling Midden Holland

Non-profit

Door afdeling Midden Holland wordt met ondersteuning van ruim 60 vrijwilligers activiteiten ontplooit gericht op het verbeteren van kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun directe omgeving.


Activiteiten
Jaarlijks stellen we een activiteitenplan op. Maandelijks worden Alzheimer Cafés in Midden-Holland (Gouda, Reeuwijk, Bodegraven), Waddinxveen, Zuidplas (Nieuwerkerk a/d Ijssel en Moordrecht) en Krimpenerwaard en het Alzheimer Theehuis in Gouda (on hold) georganiseerd.


Andere Activiteiten:


Onze afdeling is betrokken bij een:  • werkgroep semantische dementie. Deze werkgroep organiseert regelmatig voorlichting speciaal voor begeleiders en mantelzorgers van mensen met semantische dementie.

  • werkgroep jong dementerenden. Deze werkgroep begeleidt vooral kinderen van jong dementerenden (mensen met fronto-temporale dementie.


In het kader van de “Wereld Alzheimer Dag” organiseren we al vanaf 2009 de jaarlijkse boottocht. Vooral mensen met dementie en hun partners, die nog thuis wonen worden uitgenodigd om ze van een onbezorgde dag te laten genieten. Elk jaar nemen we aan het einde van de dag afscheid van onze 130 gasten die blij en voldaan naar huis keren.


Voorlichting en belangenbehartiging
Verder wordt voorlichting gegeven over dementie, o.a. door het verzorgen van lezingen, presentaties bij symposia en informatiemarkten terwijl ook gezorgd wordt voor publiciteit over dementie en de gevolgen hiervan voor mensen met dementie en hun directe omgeving.


Veel aandacht wordt gegeven aan belangenbehartiging van dementiepatiënten en hun partners, familie en verzorgers.


Samenwerking
Er is intensief contact en nauwe samenwerking met andere instellingen voor mantelzorgers, patiëntenplatforms, verpleeghuizen, zorgcentra en andere hulpverleningsinstellingen. En we participeren in diverse werkgroepen van het Transmuraal Netwerk Midden-Holland.


Achter de schermen
Mede met de financiële ondersteuning door giften van particulieren, gemeenten, fondsen, het bedrijfsleven en het beschikbaar stellen van vergaderruimte door Zorgpartners Midden Holland kunnen we onze activiteiten uitvoeren.


Wij kunnen dit onmisbare werk voortzetten en invulling geven aan onze missie door het enthousiasme en de belangeloze inzet van onze vrijwilligers in de regio.

Deel dit:
Contactpersonen van Alzheimer Nederland - afdeling Midden Holland
Activiteiten in de toekomst
Activiteiten in het verleden
Vragen van Alzheimer Nederland - afdeling Midden Holland