organisatie

Stichting SaSaFit

Onderneming, Non-profit, Vereniging / club, Vereniging van eigenaren, Netwerkorganisatie

Stichting SaSaFit helpt mensen met verschillende culturele achtergronden op een positieve manier deel te nemen aan de samenleving. Zij doet dit door middel van laagdrempelige (wijk)initiatieven op het gebied van fysiek en mentaal bewegen, gezondheid, onderwijs, werk en cultuur.


Ontstaan
In 2010 begonnen Saliha Bochhah en Saadia Chibani met een wijkinitiatief met als doel om het mentale en fysieke welzijn van vrouwen te bevorderen. En vooral van vrouwen met een sociaal economische lage status. De eerste twee letters van de  voornamen van de bedenkers Saliha en Saadia vormen de naam SaSa.


Sinds de oprichting in 2012 groeide SaSaFit als ‘centrum voor vrouw en beweging’ uit tot een erkend leerwerkbedrijf en zet zich in voor diverse maatschappelijke uitdagingen. Waar de samenstelling van de doelgroep bij de start van SaSaFit vooral bestond uit sociaal economische kwetsbare vrouwen met verschillende etnische achtergrond, is er vanaf 2016 een verbreding naar andere doelgroepen  gemaakt namelijk; jeugd en ouderen.


Wij geloven dat het versterken en verbeteren van de sociale cohesie en leefbaarheid begint bij het ‘mentaal en fysiek in beweging brengen’ van burgers. Wanneer mensen goed in hun vel zitten, kunnen ze ook daadwerkelijk wat betekenen voor hun directe leefomgeving. SaSaFit ondersteunt burgers door het creëren van ontmoetingsmogelijkheden en activiteiten.


SaSaFit vertegenwoordigt de hele lokale samenleving en is niet gebonden aan een etnische, religieuze of politieke groepering. De organisatie bestaat uit uitsluitende vrijwilligers met een diversiteit aan achtergronden die representatief zijn voor de Goudse samenleving. Burgers, ongeacht leeftijd, etnische, religieuze of sociaal-economische achtergrond behoren de kans te krijgen om optimaal te kunnen participeren in onze maatschappij.


 

Kenmerken van deze VvE
Illustration
 
Deel dit: