Organisatie

Het Vrouwenrad

Onderneming
telefoon: 0614932229
beschrijving


Wat is het Vrouwenrad?
 

Het Vrouwenrad is opgericht door Mirjam van Donselaar met het idee om een platform te creëren voor vrouwen en het goddelijke vrouwelijke. Via het Vrouwenrad verspreid zij kennis en reikt zij praktische handvatten aan om de vrouwelijke spirituele tradities uit noordwest- Europa te leren (her)kennen, om zo weer dichterbij onze eigen wortels te komen en het vrouwelijke esoterische weer een plek te geven in deze maatschappij. Ze geeft in samenwerking met Michelle Hendriks de Tempel van de Vrouwe, een plek waar de Vrouwe van de Lage Landen in al haar vormen geëerd wordt en vrouwen haar opnieuw leren kennen om zich heen, in anderen en in zichzelf. Daarnaast geeft zij op workshops en lezingen over dit onderwerp en schrijft zij blogs. Houd deze website in de gaten voor meer ontwikkelingen.

Visie

Er is in de huidige maatschappij nog te weinig aandacht voor het vrouwelijke. De nadruk ligt op mannelijke kwaliteiten, de geschiedenis is geschreven door mannen en mannen bekleden de meeste politieke en religieuze posities.  Het vrouwelijke aandeel in onze gezamenlijke geschiedenis, kunst, literatuur, politiek, religieuze leven en nog veel andere gebieden van het leven, is nog steeds klein. De huidige maatschappij (in Europa) is uit balans en is absoluut niet egalitair wat betreft mannen en vrouwen.

 

Het is voor de vrouw belangrijk zich te kunnen ontplooien binnen haar eigen vrouwelijke natuur, zonder dat zij zich moet meten en vergelijken met mannen. Zij is anders dan de man, man en vrouw vullen elkaar aan, als twee stukjes in een puzzel. Vrouwen zijn anders dan mannen en dit hoeft niet als een nadelig iets gezien te worden. Het wordt tijd dat de vrouw haar vrouwelijke natuur opnieuw leert accepteren, koesteren, uitdragen en dat de wereld om haar heen dit ook doet. Dat we opnieuw het heil kunnen gaan inzien van het veranderlijke van de vrouwelijke natuur, in plaats van dit te demoniseren zoals in vroegere tijden. Het is belangrijk om stil te staan bij emoties en intuïtie, bij het cyclische in alle dingen, het is de hoogste tijd om te leren om verandering niet te verafschuwen maar te kunnen accepteren en integreren als een kans om te transformeren en onszelf, man en vrouw, te ontwikkelen. Om zo onze angst voor de dood te verminderen, om meer in het hier en nu te zijn, om onze gevoelens te uiten en te respecteren, intuïtie te leren vertrouwen, creativiteit de ruimte te geven, om meer in harmonie met de natuur om ons heen te leven en om de menstruatiecyclus niet meer als een taboe te bestempelen maar hiermee samen te werken om de vrouwelijke energieën die dan vrijkomen opnieuw te kunnen gaan zien als een manier tot transformatie.

Niet alleen voor zichzelf, maar voor ook voor de gemeenschap, heeft de vrouw die volledig thuis is in haar vrouwelijkheid, naar mijn idee een grote rol te vervullen. Op het gebied van de politiek, de kunst, de overgangsmomenten zoals geboorte en dood, het milieu en nog veel meer. Al deze gebieden zullen automatisch hervormd worden op het moment dat de vrouw haar spirituele natuur opnieuw omarmt.

De vrouw heeft haar vrouwelijke (esoterische) tradities gedeeltelijk verloren na al deze jaren van onderdrukking en ontkenning van de vrouwelijke natuur. Maar veel sprookjes, mythes en volksverhalen wijzen nog op een esoterische, vrouwelijke traditie, met behulp van oeroude symbolen. Zij zijn onze leidraad.
De vrouw heeft haar draden nodig, als wortels die haar houvast geven, waarop ze verder kan bouwen, kan leunen, kan steunen. Iets dat ze voort kan zetten dat de vrouwen in oude tijden ook wisten, deden, ervoeren, voelden, waardoor zij het mysterie van vrouw-zijn konden doorgronden. Tradities en rituelen met universele en tijdloze symbolieken zijn belangrijk voor het vrouwelijk bewustzijn. Ze geven vorm aan diepe gevoelens en processen binnen de vrouwelijke psyche en via deze tradities, ceremonies en (initiatie-)rituelen kan zij weer contact maken met die oude, bijna vergeten, gedeelten van het oervrouwelijke om zo weer terug bij haar eigen vrouwelijke natuur te komen.

 

Missie

Mijn missie is om vrouwen weer in contact te brengen met hun vrouwelijke natuur. Om deze te accepteren hoe zij is, het opnieuw leren waarderen van het cyclische vrouwelijke in zichzelf en onze vrouwelijke natuur en hoe deze in te zetten voor verschillende doeleinden zoals creativiteit, maatschappelijke ondersteuning, persoonlijke ontwikkeling, en nog veel meer.


Mijn missie is om vrouwelijke esoterische tradities te herontdekken en deze op een moderne - doch zo veel mogelijk authentieke - manier,  te introduceren aan vrouwen en aan de maatschappij. De vrouwelijke tradities waarin de diepere symboliek, de essentie van de traditie - die is overgedragen door middel van symbolen, verhalen, mythes - opnieuw wordt herkend, behouden en voortgezet.


Mijn missie is om het Goddelijke Vrouwelijke, na jarenlange heerschappij van het Goddelijke Mannelijke, terug op de Europese kaart te zetten, zonder haar vermomming, zonder te moeten onderduiken, zonder demonisering, in al haar vrouwelijke glorie, zodat God de Vader en God de Moeder weer naast elkaar op de troon kunnen zitten.

 Het is voor de vrouw belangrijk zich te kunnen ontplooien binnen haar eigen vrouwelijke natuur, zonder dat zij zich moet meten en vergelijken met mannen. Zij is anders dan de man, man en vrouw vullen elkaar aan, als twee stukjes in een puzzel. Vrouwen zijn anders dan mannen en dit hoeft niet als een nadelig iets gezien te worden. Het wordt tijd dat de vrouw haar vrouwelijke natuur opnieuw leert accepteren, koesteren, uitdragen en dat de wereld om haar heen dit ook doet. Dat we opnieuw het heil kunnen gaan inzien van het veranderlijke van de vrouwelijke natuur, in plaats van dit te demoniseren zoals in vroegere tijden. Het is belangrijk om stil te staan bij emoties en intuïtie, bij het cyclische in alle dingen, het is de hoogste tijd om te leren om verandering niet te verafschuwen maar te kunnen accepteren en integreren als een kans om te transformeren en onszelf, man en vrouw, te ontwikkelen. Om zo onze angst voor de dood te verminderen, om meer in het hier en nu te zijn, om onze gevoelens te uiten en te respecteren, intuïtie te leren vertrouwen, creativiteit de ruimte te geven, om meer in harmonie met de natuur om ons heen te leven en om de menstruatiecyclus niet meer als een taboe te bestempelen maar hiermee samen te werken om de vrouwelijke energieën die dan vrijkomen opnieuw te kunnen gaan zien als een manier tot transformatie.

Niet alleen voor zichzelf, maar voor ook voor de gemeenschap, heeft de vrouw die volledig thuis is in haar vrouwelijkheid, naar mijn idee een grote rol te vervullen. Op het gebied van de politiek, de kunst, de overgangsmomenten zoals geboorte en dood, het milieu en nog veel meer. Al deze gebieden zullen automatisch hervormd worden op het moment dat de vrouw haar spirituele natuur opnieuw omarmt.

De vrouw heeft haar vrouwelijke (esoterische) tradities gedeeltelijk verloren na al deze jaren van onderdrukking en ontkenning van de vrouwelijke natuur. Maar veel sprookjes, mythes en volksverhalen wijzen nog op een esoterische, vrouwelijke traditie, met behulp van oeroude symbolen. Zij zijn onze leidraad.
De vrouw heeft haar draden nodig, als wortels die haar houvast geven, waarop ze verder kan bouwen, kan leunen, kan steunen. Iets dat ze voort kan zetten dat de vrouwen in oude tijden ook wisten, deden, ervoeren, voelden, waardoor zij het mysterie van vrouw-zijn konden doorgronden. Tradities en rituelen met universele en tijdloze symbolieken zijn belangrijk voor het vrouwelijk bewustzijn. Ze geven vorm aan diepe gevoelens en processen binnen de vrouwelijke psyche en via deze tradities, ceremonies en (initiatie-)rituelen kan zij weer contact maken met die oude, bijna vergeten, gedeelten van het oervrouwelijke om zo weer terug bij haar eigen vrouwelijke natuur te komen.
 
 

Visie
Mijn missie is om vrouwen weer in contact te brengen met hun vrouwelijke natuur. Om deze te accepteren hoe zij is, het opnieuw leren waarderen van het cyclische vrouwelijke in zichzelf en onze vrouwelijke natuur en hoe deze in te zetten voor verschillende doeleinden zoals creativiteit, maatschappelijke ondersteuning, persoonlijke ontwikkeling, en nog veel meer.


Mijn missie is om vrouwelijke esoterische tradities te herontdekken en deze op een moderne - doch zo veel mogelijk authentieke - manier,  te introduceren aan vrouwen en aan de maatschappij. De vrouwelijke tradities waarin de diepere symboliek, de essentie van de traditie - die is overgedragen door middel van symbolen, verhalen, mythes - opnieuw wordt herkend, behouden en voortgezet.


Mijn missie is om het Goddelijke Vrouwelijke, na jarenlange heerschappij van het Goddelijke Mannelijke, terug op de Europese kaart te zetten, zonder haar vermomming, zonder te moeten onderduiken, zonder demonisering, in al haar vrouwelijke glorie, zodat God de Vader en God de Moeder weer naast elkaar op de troon kunnen zitten.
Missie
 
 

Er is in de huidige maatschappij nog te weinig aandacht voor het vrouwelijke. De nadruk ligt op mannelijke kwaliteiten, de geschiedenis is geschreven door mannen en mannen bekleden de meeste politieke en religieuze posities.  Het vrouwelijke aandeel in onze gezamenlijke geschiedenis, kunst, literatuur, politiek, religieuze leven en nog veel andere gebieden van het leven, is nog steeds klein. De huidige maatschappij (in Europa) is uit balans en is absoluut niet egalitair wat betreft mannen en vrouwen.
Ik ben een Toegepast Psycholoog en dit merk je wanneer er theorie om moet worden gezet in praktische doelen. De kunst is niet om veel te weten, maar om te doen en te integreren in het leven. Mijn missie en visie kan ik vertalen in de volgende praktische doelstellingen:

1. Het geven van workshops/trainingen waarin ik de kennis van de vrouwelijke symboliek, oude tradities, mythes, psychologische concepten en archetypen omzet in praktische handvatten om te gebruiken in het (dagelijks) leven van de vrouw.

2. Het oprichten van de tempel en leiden van de tempeldagen bij de Tempel van de Vrouwe. Vroeger hadden kleine dorpen in het Oude Europa hun eigen tempel voor de plaatselijke Godin. Michelle en ik willen dat in ere herstellen en op deze manier kennis en praktische handvatten aanreiken om je als vrouw te verbinden met het goddelijke vrouwelijke buiten en binnenin jezelf.

3. Schrijven over kennis en praktisch toepasbare oefeningen om de vrouwelijke tradities weer onder de aandacht te brengen en vrouwen in verbinding ermee te brengen.

4. Vrouwen bij elkaar brengen die zich interesseren in deze onderwerpen. Zo kunnen wij van elkaar leren, kennis uitwisselen; vrouw-zijn bij elkaar, zoals in vroegere tijden ook gebeurde.