organisatie

Historische Vereniging Die Goude

Vereniging / club
Thema Historie/geschiedenis
Beschrijving

In 1932 werd in ‘Het Schaakbord’ (een voormalig etablissement aan de Kleiweg) de Oudheidkundige Kring Die Goude opgericht. In 2003 is de Oudheidkundige Kring omgevormd tot een Historische Vereniging. 
De vereniging telt nu ongeveer 900 leden. Een groot deel van onze leden is actief betrokken bij de activiteiten van de vereniging, zoals de lezingen, de publicaties en boekenmarkten, de rondleidingen enzovoorts.

De vereniging kent de volgende doelen:
Het bevorderen en verspreiden van de kennis van de geschiedenis en oudheden van Gouda & omgeving en het behoud en herstel van monumenten.