organisatie

Goudse CliëntenRaad sociaal domein

Netwerkorganisatie, Informele groep

De Goudse Cliëntenraad (GCR) is in 2015 door het college van Burgemeester en Wethouders van Gouda ingesteld.


Gemeenten zijn wettelijk verplicht om cliënten die een beroep doen op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet te betrekken bij de uitvoering van deze wetten. De gemeente Gouda heeft daartoe de GCR ingesteld. De GCR geeft het college advies vanuit het gezichtspunt van de Goudse gebruikers die te maken krijgen met de uitvoering van dat beleid. De adviezen kunnen zowel gevraagd (door het college) als ongevraagd uitgebracht worden.


Een ongevraagd advies kan worden opgesteld wanneer de GCR signalen ontvangt die erop wijzen dat het beleid niet aan het doel beantwoordt. Een gevraagd advies wordt opgesteld als het college van Burgemeester en Wethouders nieuwe uitvoeringsregels opstelt, waarbij het college verplicht is om de GCR om advies te vragen.

Deel dit:
Contactpersonen van Goudse CliëntenRaad sociaal domein