organisatie

Energie Coöperatie Kort Haarlem

Non-profit

De gemeente Gouda wil aardgasvrij worden en stimuleert bewonersinitiatieven op dit gebied. In de buurt Kort Haarlem heeft daarom een groepje bewoners in september 2020 de Energie Coöperatie Kort Haarlem opgericht met voorlopig twee doelen:


Bewoners van de buurt stimuleren en helpen met energie besparen.  Dit kan door kennis te delen op het gebied van energiebesparende maatregelen, door kleine veranderingen in  gedrag, door te isoleren (dat hoeft niet in een keer) en door te laten zien hoe gebruik van zonenergie niet alleen beter is voor het milieu, maar ook voor uw maandelijkse energierekening. 


Invloed uitoefenen op de plannen om de buurt aardgas vrij te maken. De gemeente heeft o.a. de buurt Kort Haarlem aangewezen als verkenningsbuurt energietransitie. In verkenningsbuurten vindt onderzoek plaats naar de mogelijkheden om aardgasvrij te worden.


De Energie Coöperatie Kort Haarlem werkt samen met EnergieNetwerk in Groene Hart (ENiGH), Energiecooperatie Gouda en andere partijen. 

Deel dit:
Contactpersonen van Energie Coöperatie Kort Haarlem