Wouter den Ouden

Mijn werk en hobbies
Sinds april 2014 ben ik gepensioneerd ambtenaar van VWS. Daar was ik betrokken bij de ontwikkeling en de uitrol van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

In het Goudse ben ik lid van de kerngroep van het Oecumenisch Initiatief Gouda. Een groep die op zoek is naar vormen om spiritualiteit in deze tijd vorm te geven.

Verder ben ik vrijwilliger bij de Coalitie Erbij en geef ik informatie over "eenzaamheid". Hoe kunnen vrijwilligers eenzaamheid onderkennen en wat kunnen ze of moeten ze juist niet doen. Ook in Gouda wil ik bijdragen aan het voorkomen en terugdringen van eenzaamheid.

Verder ben ik secretaris van de Vereniging van postzegelverzamelaars "Gouda".