Nils van Teijlingen

Wie is Nils?
Een fijne stad maak je samen! Ook voor jeugd en jongeren.
Jongeren kunnen werken aan ervaring, zelfvertrouwen en hun CV, door actief en zichtbaar te participeren in straat en wijk.
Jongeren die hier hulp en coaching bij kunnen gebruiken nemen contact op met
In Motion Bewonersparticipatie.

info@imbp.nl
06 424 777 47