Annuska Luigjes

Wie is Annuska?
Ik ben Annuska Luigjes, geboren en getogen in Gouda.
Verliesbegeleider bij praktijk Gouden Tranen. Hier begeleid ik kinderen en jongeren die een betekenisvol verlies meemaken, zoals een (naderend) overlijden, echtscheiding, uithuisplaatsing, ernstige ziekte of andere verdrietige gebeurtenis. Zie voor meer info: www.goudentranen.nl
Projecten waaraan Annuska bijdraagt
Actuele activiteiten van Annuska