Stadmakers

Maud Roukens

Stadmaker
Wie is Maud?

ik woon sinds 25 jaar met veel plezier in de binnenstad van Gouda, nu op mijn 3e adres. ik heb een gezin met grote kinderen, die hier ook graag leuk willen blijven wonen. ik heb een fijn beroep dat ik soms ook in Gouda heb kunnen inzetten, professioneel of vrijwillig. ik werk op een werkplek voor creatieve beroepen in de binnenstad. ik ben enthousiast en wil dat graag blijven. ik maak graag plannen en ik bouw en verbouw graag.

Mijn werk en hobbies

http://www.grap.nl


STADMAKERS
Waarom wil ik anderen helpen?
Samen een prachtige stad maken, met veel betrokkenheid van alle inwoners.
Mijn aanbod
Initiatief op gang helpen, valkuilen benoemen, doorzetten, mensen betrekken, enthousiasme kweken, mensen verbinden, overheden benaderen.
Mijn thema's
water en groen, duurzaamheid & energie, wijk-/stadsontwikkeling, leefbaarheid
Mijn ervaring

Architectuurcentrum grAp: Organiseren van debat, prijsvragen, tentoonstellingen etc op gebied van RO en architectuur voor Gouda en omgeving. Initiatiefnemer, organisator, projectleider, bestuurslid. Samenwerking met diverse architecten, landschapsarchitecten en planologen uit Gouda en omgeving.


Pauzelandschap Potterspoort: Inrichting tijdelijk landschap op braakliggend terrein bij entree van de stad
Rol: Initiatiefnemer, planvorming, uitwerking en beheer. 
Samenwerking met brede bewonersgroep uit de binnenstad en randen daarom heen.


GOUDasfalt: Ontwikkeling van een voormalig industrieterrein tot een levendige, groene oever. Aanvulling op de bestaande stad. 
Rol: Initiatiefnemer en bestuurslid, overleg overheden, organisator en beheerder, diverse deelprojecten op gebied van inrichting, verhuur, evenementen, beheer, groen, duurzaamheid, maatschappelijke betrokkenheid, leerwerkplekken, subsidieaanvragen etc
Samenwerking met brede groep bewoners en organisaties uit Gouda en ommeland.


 

Ervaring in project
planontwikkeling, projectplan schrijven, ontwerp, werving vrijwilligers, cocreatie, verbinden
Projecten waarvoor Maud contactpersoon is
Projecten waaraan Maud bijdraagt