Huibert van Rossum

Wie is Huibert?
Je bent zelf eigenaar van de straat en buurt waar je woont. Hoe je dat inricht met elkaar is aan de buurtbewoners. Daarom ben ik o.a. voorstander dat voor wie dat wel er meer moestuinen in de buurten en wijken komen.
-gemeenteraadslid CDA Gouda
-kennisnetwerk moestuinen
-0614798072
-huibert.vanrossum@gouda.nl