Persoon

Gerard Overkamp

Wie is Gerard?
Woont sinds 1982 in de Binnenstad en vanaf 1997 op diverse terreinen actief. Lid Initiatiefgroep Raambuurt. Bestuurslid Buurthuis de Speelwinkel. Voozitter Platform Binnenstad en haar Rranden. Direct betrokken bij diverse projecten zoals ontwikkeling Bolwerk en voormalig brandweerterrein. Sinds 2 jaar actief met "Gouda sterk aan de IJssel" om de zuidelijke kant van de Binnenstad en dan met name het IJsselfront te verbeteren. Dit kan een enorme economische impuls voor de stad betekenen.