Stadmakers

Monica Maassen

Bewoner, bestuur Gouda Bruist
Wie is Monica?

Ik woon alweer 30 jaar in Gouda/ Achterwillens, heerlijk dichtbij de Reeuwijkse Plassen en de Goudse Hout. Voor de deur staat mijn straatbibliotheek. In het voorjaar en de zomer ben ik regelmatig te vinden op ons landje in de Reeuwijkse plassen.

Mijn werk en hobbies

Ik werk bij Oxfam International/Oxfam Novib en ben voor mijn werk veel op reis (nu door Covid niet meer, wat voor klimaat goede zaak is). Ik ontmoet daar veel bevlogen en gemotiveerde mensen en samen proberen we de wereld een stukje eerlijker en rechtvaardiger te maken. De afgelopen jaren ben ik als change manager actief om de organisatie te helpen veranderen (meer effectief en efficient) en de samenwerking tussen alle landen te verbeteren en in te spelen op alle veranderingen in de wereld.

In Gouda heb ik de groep Gouda Verwelkomt Vluchtelingen opgericht toen bekend werd dat er een AZC in Gouda zou komen. Het AZC is er niet gekomen maar het aantal vluchtelingen dat erkend is en mag blijven (statushouders) in Gouda is flink gegroeid. Elke vrijdag ochtend organiseren we voor hen het Vrijheidscafe in de Chocolade Fabriek (tussen 10 en 12 uur). 

Daarnaast ben ik bestuurslid (sinds 01/02/2022 voorzitter) van Gouda Bruist, actief in Energie uit Achterwillens  en als ik nog wat tijd heb ben ik als vrijwilliger actief bij Goudasfalt. 


Sinds kort ben ik met de groep Driewegplein Groen bezig om het Driewegplein groener en duurzamer te maken.


 


STADMAKERS
Waarom wil ik anderen helpen?
Ik draag graag een steentje bij aan Gouda een stad maken waar iedereen zich thuis voelt en mensen elkaar helpen en waar mensen zich verbonden voelen. Bij het ontmoetingscafe zie ik wat de kracht van een sterk netwerk is, door mensen met elkaar in contact te brengen hebben we veel vluchtelingen een beetje kunnen helpen.
Mijn aanbod
Mijn ervaring ligt met name rond het verbinden van mensen uit verschillende culturen (vluchtelingen, migranten etc),
Maar ook herdenken en gedenken rond Tweede Wereld oorlog en verbinden met huidige tijd
Mijn thema's
sociale cohesie, educatie, kunst/ cultuur(-historie)
Mijn ervaring

Ontmoetingscafe (Thema: sociaal, Mijn rol: Initiatiefnemer en vrijwilliger)
Iedere vrijdagochtend ontmoeten statushouders, nieuwe Gouwenaren andere Gouwenaren om Nederlands te oefenen en te ondersteunen bij opbouwen van netwerk en contacten in Gouda in het Verzetsmuseum
Organisatie: Groep vrijwilligers die elkaar via Gouda Bruist (Gouda Vewelkomt Vluchtelingen) hebben ontmoet en het Verzetsmuseum


Stolpersteine/Gouds Metaheerhuisje (Thema: Educatie en cultuur historie, mijn rol:  Secretaris van de Stichting
Stichting Gouds Metaheerhuis herdenkt Goudse Joodse inwoners omgekomen in deTweede Wereld Oorlog via plaatsing Stolpersteine, educatieve aktiviviteiten in de periode rond 4 mei en bezoek aan Gouds Metaheerhuis www.goudsmetaheerhuis.nl


Fairwork (thema: sociaal, mijn rol:  Voormalig bestuurslid)
Fairwork is een organisatie die moderne slavernij in nederland bestrijdt door voorlichting, bewustwording van bijvoorbeeld ambtenaren, politie etc.  Het betreft hier vaak mensen die onder valse voorwendselen naar NL zijn gehaald, wiens papieren zijn afgepakt, en die zeer afhankelijk zijn.
www.fairwork.nu  


Oxfam Novib (thema: sociaal, mijn rol: Head of Change Management)
Oxfam zet zich in voor een eerlijke wereld, zonder armoede. Ik werk al jaren voor Oxfam en veel kennis en ervaring in ontwikkelingssamenwerking, bestrijden van ongelijkheid, duurzaamheid etc.  Voor Oxfam reis is ik  veel, in Afrika, Azie. Spreek meerdere talen.