Stadmakers

Wilma Neefjes

Bewoner, Stadmaker
Wie is Wilma?

Ruim twintig jaar ben ik fulltime als vrijwilliger in diverse organisaties en bij uiteenlopende projecten in Gouda actief. Onder meer in de wijkaanpak in Nieuwe Park en stadsbreed als coördinator van het wijkteamvoorzittersoverleg. Bij peuter, basis en middelbare scholen. En bij voetbalvereniging Olympia. Het grootste deel van mijn leven woon ik in of nabij Gouda. In Gouda gewoond in Oosterwei, Binnenstad, Bloemendaal, Kadebuurt en bijna 20 jaar in Nieuwe Park. Sinds enkele jaren woon ik 1 meter over de gemeentegrens bij Gouda Noord. Daarnaast in en nabij Londen, Amsterdam, Rotterdam en kort in Den Haag. Gouda is 'mijn' stad geworden, waar ik graag met anderen aan de leefbaarheid bijdraag. 

Mijn werk en hobbies

De gemeenschappelijke deler van de projecten waar ik mij voor inzet is duurzaam investeren in leefbaarheid. Zo ben ik in de wijk Nieuwe Park ruim tien jaar in en rond het wijkteam (= bewoners, die zich vrijwillig inzetten voor de leefbaarheid in hun wijk) zeer actief geweest op het terrein van  planontwikkeling, begeleiden bouwfase, voorzieningen, communicatie, verkeer, inrichting openbaar gebied, verbinden en betrekken van bewoners en creëren van draagvlak voor beleid en planontwikkeling (13 bouwloacties in de wijk). Al 17 jaar ook zeer actief bij GC&FC Olympia in verschillende vrijwilligersfuncties. Een voetbalvereniging met ruim 900 leden met zeer diverse achtergronden in alle opzichten, met activiteitenaanbod 7 dagen per week voor 5 tot 80+ en met ruim 450 vrijwilligers om alles draaiende te houden. Een maatschappelijk bedrijf en een afspiegeling van de maatschappij met alle daarmee samenhangende ontwikkelingen en vraagstukken. De laatste jaren zet ik mij ook in via het kennisnetwerk sport&sociaal domein om meer mensen mee te laten doen aan sport stadsbreed. Zoals door het verlagen van de financiele drempel bij mensen met een minimum inkomen via het Volwassenenfonds, een pilot waarbij ik vanaf het eerste uur betrokken ben en vanaf 2023 als vast aanbod wordt doorgezet. Sinds juni 2022 ben ik lid van de nieuwe Goudse Sportraad.


Met Heleen en Peterpaul ben ik het project 'stadmakers' begin 2018 gestart. Het verbinden van bevlogen en ervaren Gouwenaars met andere enthousiaste vrijwilligers met een (nieuw) idee, die zich willen inzetten voor een stad waar iedereen graag woont, er bij hoort, meedoet en mee kan doen. In juni 2020 heb ik de trekkersrol in dit project losgelaten. Maar uiteraard ben ik nog stadsmaker. Dat is iets wat je bent, niet wordt en in het project stadmakers zichtbaar wordt gemaakt. 


STADMAKERS
Waarom wil ik anderen helpen?
"We can change the world and make it a better place. It’s in your hands to make a difference.” (quote Nelson Mandela).
Mijn aanbod
Ben je bevlogen, heb je een goed idee waar jij met andere vrijwilligers graag de stad (nog) prettiger mee wilt maken? Meer dan met een eenmalig leuke activiteit. Een stad waarin het prettig is om in te wonen en iedereen zich thuis voelt en mee wil en kan doen. Als mijn ervaring aansluit op waar jij graag input op wilt: neem contact op!
Mijn thema's
sociale cohesie, maatschappelijke ondersteuning, leefbaarheid, gezondheid/ bewegen, diversiteit
Mijn ervaring

In Gouda ben ik onder andere betrokken (geweest) als initiaitiefnemer, coördinator en/of lid van de organisatie bij:


HOOGVLIET EXPRESS Wekelijks worden sinds 2010 ca 45 senioren opgehaald met busjes en begeleid bij het boodschappen halen door vrijwilligers en leerlingen van Praktijkschool Het Segment. De verplaatsing van de supermarkt op grotere afstand van woonlocaties senioren was de directe aanleiding voor het opzetten van deze service. Na 10 jaar is mede door corona het project gestopt.    Filmpje Gouwestad TV

VREEDZAAM GOUDA?! Zie het project op deze website. Elkaar leren kennen, positieve omgang en participatie in een pluriforme samenleving bevorderen. 

STATUSHOUDERSPROJECT Statushouders helpen vrijwilligers bij het onderhoud van een voetbalvereniging. Samenwerkingsproject tussen GC&FC Olympia en de Gemeente Gouda. Win win situatie. Tijdens corona vrijwel stil komen te liggen en sindsdien geen nieuwe vrijwilligers via de gemeente gestart.  Filmpje Statushoudersproject Gouwestad TV 


WIJKEETHUIS OOST Oprichten van een wijkeethuis (faciliteit/ de keuken, beheer en gebruikers) in Gouda Oost (Nelson Mandelacentrum). Zie project op deze website.

WIJK NIEUWE PARK Score stadsmonitor voor veiligheid en bewonerstevredenheid waren begin 2000 laag. 13 bouwlocaties in de wijk; hoe voorkom je postzegelplan-ontwikkeling? Hoe houd je de wijk leefbaar tijdens de (aanloop naar) jaren van bouwactiviteiten? Hoe maak je van de buurten een wijk en neem je nieuwe bewoners op? Hoe creëer je draagvlak en betrek je andere bewoners en organisaties in de wijk? Hoe zorg je er voor dat beleid aansluit op de wensen vanuit de wijk, hoe geef je invulling aan echte participatie? Een greep uit de vraagstukken, die we o.m. met een ontwikkelingsvisie, (alternatieve) plannen, opzetten projectteams waaronder een wijkpreventieteam, organiseren activiteiten voor de jeugd en senioren en de wijk, werkzaamheden in het openbaar gebied (van monitoren tot planten; van educatieve route aanleggen tot plaatsen van kunst) en met communicatie hebben opgepakt. O.m. als voorzitter van het wijkteam actief geweest. Boekje 100 jaar Nieuwe Park
 

Ervaring in project
planontwikkeling, projectplan schrijven, juridisch, communicatie, werving vrijwilligers, gezelligheid/ 'hospitality'
Organisaties van Wilma
Projecten waarvoor Wilma contactpersoon is
Projecten waaraan Wilma bijdraagt
Activiteiten van Wilma
Berichten van Wilma