Persoon

Wilma Neefjes Stadmakers

Bewoner, Stadmaker
Wie is Wilma?

Ruim twintig jaar ben ik fulltime als vrijwilliger in diverse organisaties en bij uiteenlopende projecten in Gouda actief. Onder meer in de wijkaanpak, bij de scholen van mijn twee zonen en voetbalvereniging Olympia. Het grootste deel van mijn leven woon ik in/nabij Gouda (in 6 wijken). Daarnaast in en nabij Londen, Amsterdam, Rotterdam en kort in Den Haag. Gouda is 'mijn' stad geworden, waar ik graag met anderen aan de leefbaarheid bijdraag. 

Werk en hobbies

De gemeenschappelijke deler van de meeste projecten waar ik mij voor inzet is duurzaam investeren in leefbaarheid. D.w.z. dat een project of activiteit van zichzelf of in samenhang met andere activiteiten ook op langere termijn in positieve zin bijdraagt aan de ontwikkeling van een organisatie, buurt, wijk, de stad en daarmee welzijn van (een groep) mensen. Zo ben ik in de wijk Nieuwe Park ruim tien jaar in en rond het wijkteam (= bewoners, die zich vrijwillig inzetten voor de leefbaarheid in hun wijk) zeer actief geweest op het terrein van  planontwikkeling, begeleiden bouwfase, voorzieningen, verkeer en inrichting openbaar gebied, verbinden en betrekken van bewoners. Zowel voor de wijk als stadsbreed als o.m. coördinator van het wijkteamvoorzittersoverleg. En toen en nu op het gebied van verbinden van mensen en organisaties en bevorderen van (mogelijkheden tot) participatie en prettige omgang met elkaar.

Met Heleen en Peterpaul ben ik het project 'stadmakers' begin 2018 gestart. Het verbinden van bevlogen en ervaren Gouwenaars met andere enthousiaste vrijwilligers met een nieuw idee, die zich willen inzetten voor een stad waar iedereen graag woont, er bij hoort, meedoet en mee kan doen. 

 


STADMAKERS
Waarom wil ik anderen helpen?
"We can change the world and make it a better place. It’s in your hands to make a difference.” (quote Nelson Mandela).
Mijn aanbod
Kun je mij enthousiast maken over jouw project? Sluit jouw vraag aan op mijn ervaring? Dan help ik je heel graag verder als stadmaker.
Mijn ervaring

In Gouda ben ik onder andere betrokken (geweest) als initiaitiefnemer, coördinator en/of lid van de organisatie bij:

HOOGVLIET EXPRESS Wekelijks worden sinds 2010 ca 45 senioren opgehaald met busjes en begeleid bij het boodschappen halen door vrijwilligers en scholieren. De verplaatsing van de supermarkt op grotere afstand van woonlocaties senioren was de directe aanleiding voor het ontwikkelen van deze service. Filmpje Gouwestad TV

VREEDZAAM GOUDA?! Zie het project op deze website. Elkaar leren kennen, positieve omgang en participatie in een pluriforme samenleving bevorderen. 

STATUSHOUDERSPROJECT Statushouders helpen vrijwilligers bij het onderhoud van een voetbalvereniging. Samenwerkingsproject tussen GC&FC Olympia en de Gemeente Gouda. Win win situatie.  Filmpje Statushoudersproject Gouwestad TV 


WIJKEETHUIS OOST Oprichten van een wijkeethuis (faciliteit/ de keuken, beheer en gebruikers) in Gouda Oost (Nelson Mandelacentrum). Zie project op deze website.

WIJK NIEUWE PARK Score stadsmonitor voor veiligheid en bewonerstevredenheid waren begin 2000 laag. 13 bouwlocaties in de wijk; hoe voorkom je postzegelplan-ontwikkeling? Hoe houd je de wijk leefbaar tijdens de (aanloop naar) jaren van bouwactiviteiten? Hoe maak je van de buurten een wijk en neem je nieuwe bewoners op? Hoe creëer je draagvlak en betrek je andere bewoners en organisaties in de wijk? Hoe zorg je er voor dat beleid aansluit op de wensen vanuit de wijk? Een greep uit de vraagstukken, die we o.m. met een ontwikkelingsvisie, (alternatieve) plannen, opzetten projectteams waaronder een wijkpreventieteam, organiseren activiteiten, werkzaamheden in het openbaar gebied (van monitoren tot planten; van educatieve route tot plaatsen van kunst) en met communicatie hebben opgepakt. Als o.a. voorzitter van het wijkteam actief geweest. Boekje 100 jaar Nieuwe Park
 

Ervaring in project
planontwikkeling, projectplan schrijven, juridisch, communicatie, werving vrijwilligers, gezelligheid/ 'hospitality'

CONTACTGEGEVENS