Carla Weller

Belangenbehartiger
Mijn werk en hobbies

Secretaris Goudse adviesraad voor mensen met een beperking
Lid van de Goudse Cliëntenraad Sociaal Domein
VN ambassadeur VN-verdrag Handicap

Mijn droom

Ik droom ervan dat mensen met een beperking op voet van gelijkheid mee kunnen doen aan de Goudse samenleving.
Dat zij binnen hun vermogen de regie kunnen voeren over hun leven, eigen keuzes kunnen maken en daarbij niet gehinderd worden door allerlei regelgeving en drempels in de samenleving.