Johanna Hoving

Professional
Wie is Johanna?

Ik woon in een woongroep met volwassen en jongeren die wel wat extra aandacht kunnen gebruiken. We leven als een soort familie. Mooi om er voor elkaar te zijn en verbinding te creëren.

Mijn werk en hobbies

Ik werk bij TijdVoorActie waarbij ik jongeren vrijwilligersnetwerken help starten en degenen die het netwerk opzetten coaching en begeleiding geef. Dit ook steeds vaker in samenwerking met andere maatschappelijke organisaties; krachten van bestaande partijen en nieuwe jongeren bundelen en versterken! Via TijdVoorActie werk ik voor Samen Ouder Worden in Gouda en Rotterdam; een programma van de NOV gelieert aan het programma Langer Thuis van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In dit programma staat vrijwillige inzet voor en door ouderen centraal. In Gouda is het thema 'eenzaamheid' als belangrijkste thema uit de bus gekomen. Hiermee ben ik aan de slag gegaan.


Ik ben daarnaast ZZP-er en heb mijn eigen coachingsbedrijfje. 


De rode draad in mijn leven is dat ik ervan houd om samen met mensen te zijn, mensen te zien met hun mooie en minder mooie kanten en ze aan te moedigen om zichzelf te laten zien en te ontwikkelen. 

Mijn droom

Ik wil graag dat ouderen gezien worden in wie ze zijn, wat ze kunnen, welke ervaringen ze hebben opgedaan en hoe ze dat vervolgens kunnen inzetten ten bate van hun eigen zingeving en de maatschappij. 

Mijn expertise

Ik ben coach, programmamedewerker Samen Ouder Worden en landelijk netwerkcoordinator bij TijdVoorActie waarbij we jongeren vrijwilligersnetwerken zoals Samen voor Goud helpen opzetten en begeleiden.
k word blij van het verbinden van mensen en organisaties en van het helpen ontdekken van iemands talenten zodat hij/zij zich weer onderdeel voelt van de maatschappij en zijn/haar plek in kan nemen. Win-Win!In Gouda werk ik voor Samen Ouder Worden; een programma gelieert aan Langer Thuis van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Want ook als we ouder zijn, is deelnemen aan de samenleving belangrijk. Het zorgt voor verbinding met de mensen om ons heen, met onze directe omgeving en met de samenleving als geheel. Daarom slaan wij, elf (vrijwilligers)organisaties en Vereniging NOV, de handen ineen, om met vrijwillige inzet de verbinding tussen mensen te versterken en we zo Samen Oud(er) Worden.De thema's 'eenzaamheid' en 'de waarde van ouderen op de kaart zetten' werden veel benoemd in de gesprekken die ik gevoerd heb met maatschappelijke en vrijwilligersorganisaties en de gemeente en uiteraard ouderen zelf. Ouderen willen graag vertellen over hun huidige leven, hoe hun leven er eerder uitzag en hun levenservaring en inspiratie delen. Ze willen zelf ook nog graag meedoen. Bijvoorbeeld 3 oudere vrouwen die vertelden zichzelf vrijwillig in te willen zetten voor andere ouderen die aandacht nodig hebben.

Mijn mogelijkheden

Verbinder
Coach
Projectiniator
Samenwerker

Relevante ervaring

Het boekje Zilveren Helden is in samenwerking met vele ouderen, de gemeente en maatschappelijke organisaties tot stand gekomen. Ouderen werden daarin vertoond met hun verhaal en foto's. Ze konden delen over hoe zij het vinden om oud te worden en zijn en wat zij andere ouderen mee willen geven. Er komt een vervolgboekje i.s.m. met de gemeente Gouda over hoe het wonen door ouderen wordt ervaren en wat er voor hen op dat gebied nodig is om zo lang mogelijk zelfstandig en met voldoende sociale contacten te leven. Op aanvraag beschikbaar.