Persoon

Frank van der Knaap

Bewoner, Energiewerkgroep Sport- en Molenbuurt
Mijn werk en hobbies

Mijn achtergrond is die van politicoloog, filosoof en bestuurskundige. Ik ben mijn arbeidzaam leven lang werkzaam geweest bij en voor de overheid (Min. van SZW, gemeentelijke samenwerkingsverbanden, kenniscentrum), telkens vanuit strategische bedrijfsvoering, bestuur en politieke advisering. Ik ken gemeenten vanuit de politiek (gemeenteraad) en als ambtenaar. En momenteel zet ik mijn kennis in voor een drietal lokale rekenkamers waarin we werken voor zes gemeenten. En last but not least, ben ik als bewoner actief voor de Sport- en Molenbuurt in het kader van de energietransitie.

Mijn omgeving

Ik woon inmiddels zo'n 30 jaar in Gouda. Lange tijd in Kort Haarlem en sinds een aantal jaren in de Sportbuurt. Fysiek zijn het hele verschillende buurten, maar waar een buurt echt om gaat is de relaties die je met elkaar hebt. Een praatje over de heg, een buurtbarbecue en samen zonnepanelen plaatsen met je buren. 


 

Mijn droom

Mijn droom is dat we beter passen op de planeet waarop we te gast zijn. Daarbij gaat het niet alleen over de grote verhalen en klimaatakkoorden op Europees of mondiaal niveau, maar ook over ons dagelijks doen en laten. We kunnen alleen naar de Shells en Tasa Steels van deze wereld wijzen als we zelf ook wat vaker de auto laten staan, minder vlees eten en de tegels vervangen door groen. 

Gebied
Sportbuurt