Julie Middelkoop

Bewoner, Ondernemer, Professional
Wie is Julie?

(Mede-)eigenaar Vuigmakers en de Lompenloods, Sociaal beheerder Ontmoetingscentrum Van Noord en initiatior en mede-organisator van evenementen zoals Festival Gouda Maakt Toekomst, de Warme Winter Markt op GOUDasfalt en ZomerWijkfeest in en om Van Noord.

Mijn expertise

Met een rugzak vol ervaring op het gebied van beleidmaken, projectmanagement en publiekscampagnes ben ik een aantal jaar geleden een nieuwe weg ingeslagen. Niet langer internationaal, maar vooral lokaal wil ik bijdragen aan een groene en verdraagzame toekomst. Dit doe ik met:  • mijn handen, door als één van de twee Vuigmakers afval om te zetten naar nieuwe producten;

  • met mijn ondernemerschap in de Lompenloods: de kleinste vintage fashion shop met grootsheidswaanzin;

  • met met mijn enthousiasme en drive om verbindingen te leggen met het (mede-)organiseren van evenementen als een Wijkfeesten bij Van Noord, Festival Gouda Maakt Toekomst en de Warme Winter Marmkt op GOUDasfalt.

Mijn mogelijkheden

Het liefst werk ik samen, als initiator, coordinator, projectmanager, campaigner en ondernemer aan initiatieven die duurzaamheid en verbinding samenbrengen.