Julie Middelkoop

Bewoner, Ondernemer, Professional
Mijn expertise

Met een rugzak vol ervaring op het gebied van beleidmaken, projectmanagement en publiekscampagnes ben ik een nieuwe weg ingeslagen. Niet langer internationaal, maar lokaal wil ik mijn bijdrage leveren aan een groene toekomst. Dit doe ik met mijn handen door als één van de Vuigmakers afval om te zetten naar nieuwe producten, maar ook met het organiseren van evenementen zoals het Festival Gouda Maakt Toekomst.


Als initiator met een oplossingsgerichte en flexibele instelling hoop ik een waardevolle en tastbare bijdrage te leveren aan een duurzaam Gouda.