Project

Gouda rekent af met taalachterstanden van kinderen

Geplaatst op 28 juli 2016, 15:14 uur

Ik heb een onderzochte methode ontwikkeld om taalachterstanden van kinderen op de basisschool aan te pakken. En dit gebeurt ook nog op een maatschappelijke en duurzame wijze en nog nooit eerder is gedaan.

Ik heb de FAST-Methode ontwikkeld. Dit is enerzijds een trainingsprogramma waarin vrijwilligers getraind worden met remedial teaching kennis en vaardigheden. Anderzijds is het een werkwijze om taalproblemen en rekenproblemen te remediëren, waarbij we hoofdzakelijk gebruik maken van Lego en kleuren.

Ik heb in Rotterdam 5 jaar volgens mijn methode gewerkt onder stichting SamenLerenLezen. We werkten samen met basisscholen en middelbare scholen en universiteiten om onze werkwijze te valideren. Deze stichting heet nu stichting Taal voor Mekaar en is actief in Rotterdam. U kunt meer zien op: https://www.youtube.com/watch?v=-QK5uf8G0wY

of

https://www.youtube.com/watch?v=ZWV3Al3IE3g

en lezen op www.taalvoormekaar.nl

Daarnaast heb ik een trainingsprogramma gelanceerd (www.fastbijles.nl) waarin ouders hun eigen kind remedial teaching kunnen geven.

Ik woon binnenkort in Gouda en samen met FAST Bijles wil ik heel graag een onderwijscentrum oprichten voor Gouda en haar inwoners. Dit centrum gaat heten: Centrum voor Onderwijs en Onderzoek Het Groene Hart.

Het doel van het centrum is om samen met de partners in de stad, taal- en rekenachterstanden bij de kern aan te pakken. Het centrum wil de stad ondersteunen om de technische aspecten van taal- en rekenproblemen bij kinderen en volwassen te remediëren: We bieden remedial teaching aan.

 

Hoe het in zijn werk gaat.

Bij het centrum kunnen kinderen en volwassenen met een achterstand op de gebieden van spelling/technisch lezen/begrijpend lezen/rekenen aangemeld worden. Tijdens het intakegesprek wordt gekeken waar de problemen zitten en een aangepast programma gericht op de specifieke problemen kan opgesteld worden. In de volgende fase wordt een ouder / familielied of een vriend van het gezin geselecteerd, die de remedial teaching wil en natuurlijk kan geven aan de volwassene of het kind. Als er niemand is die het kan doen, dan wordt samen gezocht naar een geschikte vrijwilliger(ster). De geselecteerde persoon krijgt de unieke training van onze professional uit het centrum. In een aantal trainingssessies wordt de deelnemer geleerd om met de FAST-Methode te werken en inzicht wordt verkregen in didactische en padagogische remedial teaching vaardigheden. Vervolgens gaat deze getrainde vrijwilliger aan de slag met de volwassene of met het kind in wekelijkse sessies. Tussentijds en na de training evalueert de vrijwilliger met de professional over de voortgang. Wanneer nodig wordt het kind of de volwassene doorverwezen naar een vervolgtraject van een van de taalpartners in de stad.

Het doel is om in Gouda dit centrum in samenwerking met organisaties, die zich bezighouden met taal- en rekenproblemen van jong en volwassene, op te zetten en Gouda te ondersteunen om de eerste stad in Nederland te worden waar zijn inwoners geen taalachterstanden meer hoeven te hebben.

 

Peter-Paul le Conge Kleyn

Tel: 06-14113848

info@fastbijles.nl

 

Doelgroep
Kinderen, 0-11 jaar


Deel dit: