Project   

Mix, Match & Meet

V
geplaatst op 15 mei 17, 15:49 uur

MIX EN MATCH EN MEET                             

Vluchtelingen komen terecht in een voor hen vreemd land en onbekende cultuur. Net als iedereen willen ze daar een plek vinden. Daarbij kunnen wij hen helpen. Vluchtelingen hebben veel meegemaakt. En ook alles wat ze nu meemaken – (nood)opvang, procedures – biedt geen rust. We kunnen hen ontspanning en zingeving bieden en actief laten zijn (ook via vrijwilligerswerk). En ze laten merken dat ze welkom zijn. 

Typisch Present

Kenmerkend voor Present is de manier waarop het vrijwilligerswerk wordt georganiseerd: groepsgewijs, projectmatig, in samenspel met de lokale hulpverlening, zorgvuldige begeleiding en als vertrekpunt de talenten en de agenda van de mensen die zich in willen zetten.

Asielzoekers en statushouders die zich via Present inzetten beleven dit als een zinvolle ervaring. Met een Present-project komt er in korte tijd echt iets van de grond. Er ontstaan ontmoetingen van blijvende waarde. Presentprojecten blijken een heel goede manier te zijn om statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) en mensen die al veel langer in Gouda wonen, met elkaar in contact te brengen.

Het werken in groepen verlaagt voor vluchtelingen de drempel om zich als vrijwilliger in te zetten. Onze ervaring in diverse plaatsen is dat ze de smaak te pakken krijgen en benieuwd zijn wat ze nog meer kunnen bijdragen. En helemaal fantastisch: de beeldvorming over vluchtelingen kantelt!

Rol van Present is dus het initiëren en organiseren van activiteiten in groepsverband met vrijwilligers en vluchtelingen buiten de opvanglocatie.

Gewenst resultaat: Present wil bij voorkeur Mix en Match vrijwilligersactiviteiten ontplooien waarin het niet gaat om de vluchtelingen die in een noodopvang zitten, maar om vluchtelingen die in een asielprocedure zitten of werken aan de opbouw van een nieuw bestaan in Nederland. Bewoners van het AZC, wat in 2017 gerealiseerd zal worden in Gouda en vluchtelingen die een status hebben ontvangen en in Gouda een nieuwe leven opbouwen. Vluchtelingen en presentvrijwilligers samen brengen, ontmoeting bewerkstelligen en hen samen inzetten bij praktische en sociale Presentprojecten. Vluchtelingen als vrijwilliger aan de slag, samen met de Goudse vrijwilliger. Op die manier zijn ze tot steun voor Gouwenaren die dit nodig hebben.

Present wil handen en voeten geven aan het omzien naar elkaar door op een praktische manier dienstbaar te zijn aan mensen die dat nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan mensen die te maken hebben met beperkte financiƫle middelen, ziekte of eenzaamheid. Tegelijkertijd is er onder de vluchtelingen die in onze stad zijn komen wonen, een groep mensen die zich heel graag wil inzetten voor anderen. Ze willen iets terug doen voor deze stad en zoeken een zinvolle dagbesteding. Present brengt deze groepen graag bij elkaar door het organiseren van:

Mix & Match & Meet projecten.
Foto
1 reactie

Alianne ter Veer

Interessant, is dit in samenwerking en/of in het verlengde van het Ontmoetingscafe?
3-nov-2017 12:36
Wil je ook reageren? Meld je dan aan