Project   

Toekomst Houtmansplantsoen

V
geplaatst op 14 juni 18, 11:09 uur

Het Houtmansplantsoen is het grootste park in de binnenstad en een rijksmonument. Het is een fijne plek om een wandelingetje te maken, je hond uit te laten, te spelen, vrienden te ontmoeten, te sporten of op een zomerse zondagmiddag te genieten van de Houtmansplantsoenconcerten. Het onderhoud en de diversiteit van het groen is matig. Door 'overkokende' struiken zijn de oorspronkelijk bedoelde doorzichten verdwenen. Daarnaast wil het hoogheemraadschap van Rijnland op langere termijn mogelijk de vijverstraatgracht doortrekken naar de Fluwelensingel. Omwonenenden hebben in samenwerking met singelparkgouda.nl op 11 juni 2018 een avond belegd om na te denken over de inbreng van bewoners bij een betere inrichting, onderhoud, beheer en (buurt)activiteiten. Het gaat om korte- en lange-termijn-initiatieven. Diverse groepen zijn gevormd waaruit in de toekomst doedagen en meedenkavonden kunnen ontstaan. Alhoewel Gemeente, Promen, Rijnland en Politie ook een taak hebben is deze groep voor omwonenden en gebruikers. Het vertrekpunt is groen, andere aspecten als recreatie, hondenpoep en veiligheid voor zover gerelateerd aan groen zullen ook een plek kunnen krijgen.  

thema: water en groen, sociale cohesie, recreatie & toerisme, leefbaarheid
Gewenst resultaat: Eigenaarschap vergroten bij omwonenden, beter onderhoud, goede inrichting, behoud historische karakter, goed gebruik door de vele soorten bezoekers op alle momenten.
4 foto's
Bewonersavond 11 juni 2018
Bewonersavond 11 juni 2018
Favoriete ideeën