Project

Toekomst Houtmansplantsoen

Geplaatst op 14 juni 2018, 11:09 uur

Het Houtmansplantsoen is het grootste park in de binnenstad en een rijksmonument. Het is een fijne plek om een wandelingetje te maken, je hond uit te laten, te spelen, vrienden te ontmoeten, te sporten of op een zomerse zondagmiddag te genieten van de Houtmansplantsoenconcerten. Het onderhoud en de diversiteit van het groen is matig. Door 'overkokende' struiken zijn de oorspronkelijk bedoelde doorzichten verdwenen. Daarnaast wil het hoogheemraadschap van Rijnland op langere termijn mogelijk de vijverstraatgracht doortrekken naar de Fluwelensingel. Omwonenenden hebben in samenwerking met singelparkgouda.nl op 11 juni 2018 een avond belegd om na te denken over de inbreng van bewoners bij een betere inrichting, onderhoud, beheer en (buurt)activiteiten. Het gaat om korte- en lange-termijn-initiatieven. Diverse groepen zijn gevormd waaruit in de toekomst doedagen en meedenkavonden kunnen ontstaan. Alhoewel Gemeente, Promen, Rijnland en Politie ook een taak hebben is deze groep voor omwonenden en gebruikers. Het vertrekpunt is groen, andere aspecten als recreatie, hondenpoep en veiligheid voor zover gerelateerd aan groen zullen ook een plek kunnen krijgen.  

thema water en groen, sociale cohesie, recreatie & toerisme, leefbaarheid
Doelgroep
Volwassenen, Senioren
Gewenst resultaat Eigenaarschap vergroten bij omwonenden, beter onderhoud, goede inrichting, behoud historische karakter, goed gebruik door de vele soorten bezoekers op alle momenten.
Deel dit:
1 project-update

Heleen van Praag

29-mei-2020 09:10

Nu vanwege corona alleen buiten gesport mag worden wordt het Houtmansplantsoen volop benut voor yoga, fitness, bootcamps en dansles. Hier een balletles in de Muziektent.


0

Open de update in eigen pagina
1 reactie

Anke van der Bijl

Wat een prachtig idee ! Ons Gouds Jeugd orkest (15 kinderen van 9-14 jaar) heeft al maanden niet meer samen kunnen repeteren.Binnen is nog geen optie. Zou het misschien mogelijk zijn om als spetterende afsluiting van een raar seizoen toch nog 1 x samen te spelen, in deze muziektent? En zo ja, wie k Lees meer
vr 29 mei 2020 10:44

Anke van der Bijl

Dank voor je reactie. Zag foto's van een balletles, dat trekt vast ook publiek. Maar krijg geen URL bij de kop lees meer. Is er een Mailadres of website waar ik informeren kan ?
za 6 juni 2020 20:54

Heleen van Praag

Hoi Anke, ik ga daar niet over, ben alleen omwonende. Het is een mooi idee, maar ik denk dat het lastig wordt omdat zo'n activiteit publiek aantrekt en dat mag dan juist weer niet. Daarom gaan de Houtmansplantsoenconcerten ook niet door. Maar je kunt informeren bij de gemeente, zie Lees meer
vr 29 mei 2020 11:08
Wil je reageren? Meld je dan aan.