Project

G1000 Gouda

Geplaatst op 27 mei 2019, 15:05 uur

Platform G1000.nu is een landelijk burgerinitiatief van een aantal Amersfoortse burgers, die in 2014 de eerste G1000 in Nederland organiseerden. Sindsdien zijn er 22 Burgertoppen, een aantal Burgerforums en onlangs met veel succes 2 Burgerraden georganiseerd.

Toelichting

Een G1000 bestaat uit een traject en een aantal stappen. De G1000 start met een burgertop, een evenement waarbij op één dag 100 tot 1000 inwoners en betrokkenen met elkaar in gesprek gaan over hun eigen stad, dorp of gemeente of over een specifiek onderwerp.  Zij gaan op zoek naar wat zij samen belangrijk vinden voor hun gemeente. Zij doen dit op basis van ‘de dialoog’. Deze is gebaseerd op een open gesprek waaraan alle deelnemers op basis van gelijkwaardigheid deelnemen. De deelnemers kiezen met elkaar de onderwerpen, werken deze uit en maken een keuze uit de voorgestelde oplossingen. Tot slot bepalen zij wat er aan het einde van de dag met de uitkomsten gebeurt.

De voorstellen van de burgertop worden voorgelegd aan de rest van de gemeente in het burgerforum. Iedere inwoner kan via een forum op de voorstellen reageren. Dat kan online, maar ook kan er voor gekozen worden kleinere ontmoetingen te organiseren, waarin de voorstellen worden voorgelegd.

We starten het burgerforum met het vormen van werkplaatsen. Zij halen de reacties op en verwerken deze in de voorstellen.

We ronden de G1000 af met een slotbijeenkomst: de Burgerraad. Die bestaat uit deelnemers van de Burgertop. Zij beoordelen de voorstellen die door de werkplaatsen zijn ingediend. Sommige worden aangenomen, andere niet. De voorstellen die aangenomen worden vormen samen; HET BURGERBESLUIT.

De voorstellen waar door de helft van de leden van de Burgerraad + 1 voor wordt gestemd, worden aangenomen. Zij vormen samen het Burgerbesluit. Dit Burgerbesluit wordt door alle leden van de Burgerraad ondertekend. De burgemeester wordt gevraagd om dit Burgerbesluit voor te leggen aan de gemeenteraad met het verzoek om het besluit uit te voeren.

 

thema 
water en groen, sociale cohesie, maatschappelijke ondersteuning, educatie, duurzaamheid & energie, wijk-/stadsontwikkeling, deeleconomie, netwerk/ organisatie, ondernemen/ werkgelegenheid, recreatie & toerisme, creatief, kunst/ cultuur(-historie), natuur, leefbaarheid, gezondheid/ bewegen, evenementen, diversiteit, armoede, mobiliteit, spelen
Doelgroep
Volwassenen
Idee
Illustration
 

Deel dit:
1 projectupdate

Dennis De Gruijter

Project niet gerealiseerd

De gestelde doelen zijn voorlopig nog niet bereikt en het project is even op pauze gezet.

0
Open de update in eigen pagina