Project

Buurtbemiddeling Gouda

Geplaatst op 24 maart 2020, 09:51 uur

Buurtbemiddeling helpt buren en buurtgenoten om hun onderlinge problemen op te lossen en de onderlinge communicatie te verbeteren. Een coordinator Buurtbemiddeling is verantwoordelijk voor de uitvoering in de gemeente Gouda. Twee opgeleide en vrijwillige buurtbemiddelaars begeleiden het proces tussen de buren die weer met elkaar in gesprek willen en hun verstoorde relatie weer willen herstellen. Denk hierbij aan situaties als geluidsoverlast, problemen met buren rondom het huis en de tuin, problemen in de communicatie en problemen met overlast betreffende huisdieren. 

Toelichting

Mocht u alleen een informatief gesprek willen met de coordinator Buurtbemiddeling is dit ook mogelijk en kunt u het directe nummer bellen van de coordinator Gouda.

Alles wat wordt gezegd is vertrouwelijk!

Doelgroep
Volwassenen, Senioren
Gewenst resultaat 
Vermindering van de woonoverlast en het tijdig voorkomen van escalatie
Herstellen van de onderlinge communicatie
Bevorderen van wederzijds begrip en respect
Benoemen van de gezamenlijke belangen
Toewerken naar afspraken die voor beide partijen aanvaardbaar zijn
Lopend
Illustration
 
Deel dit: