Kennisbank TOEGANKELIJKHEID

Als je een handicap of chronische ziekte hebt, watje fysieke mogelijkheden beperkt, wil je ook deelnemen aan het gewone leven. En een evenement bezoeken of binnenkomen bij een workshop. Soms zijn er fysieke of sociale drempels die dat verhinderen. Die drempels kunnen, soms al met een kleine aanpassing, worden weggehaald, de fysieke en sociale wereld kan zo toegankelijk worden gemaakt.
Toegankelijkheid gaat vooral over meedoen. Een andere gerelateerde term is ‘inclusie’: mensen met een beperking horen er gewoon bij. Het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een handicapstelt bovendien duidelijk: meedoen en zelfbeschikking zijn mensenrechten.
 
Het gaat hierbij niet enkel over rolstoeltoegankelijkheid van een gebouw of een ringleiding voor slechthorenden, maar over allerlei manieren om mensen met een beperking de mogelijkheden te bieden mee te doen.

Voorbeelden van mogelijkheden om toegankelijkheid in te bouwen
Toegankelijkheid vanaf het begin meenemen is bijvoorbeeld belangrijk bij nieuwe of gerenoveerde Goudse gebouwen, zoals de Garenspinnerij, de nieuwe bioscoop in Gouda, en het Groenhovenbad. Door middel van adviezen van de Goudse adviesraad voor mensen met een beperking is met de bouw van deze openbare gebouwen vanaf de start rekening gehouden met toegankelijkheid. Ook bij de inrichting van de openbare ruimte is toegankelijkheid voor iedereen belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan het nieuw te bouwen stationsgebied in Gouda, en de herinrichting van straten en pleinen.
Vanaf 2019 wordt ism een GABvrijwilliger bij Open Monumentendag ook een indicatie gegeven van de toegankelijkheid van de open monumenten

Lokale organisaties
De GAB, Goudse Adviesraad voor mensen met een beperking, is specialist op het gebied van toegankelijkheid.
Daarnaast zijn er diverse ziektespecifieke verenigingen of organisaties werkzaam in het Goudse. Ook zij hebben, maar dan vaak vanuit één perspectief, oog voor toegankelijkheid. Soms zijn het zelfstandige verenigingen, soms afdelingen van een landelijke organisatie.  Een aantal houden met elkaar contact via de PCGH(PatientenContact Groene Hart) waarin diverse lokale ziektespecifieke organisaties met elkaar in contact zijn. Hier gaat het m.n. over fysieke beperkingen. Zoals Reumavereniging Gouda e.o., de plaatselijke afdeling van de MSvereniging of ISV Gouda, vereniging voor aangepast sporten.

lokale contactpersonen/ stadmakers:
Yvonne Balvers (stadsmaker)
Carla Weller (GAB)

FAQ

Toegankelijkheid bestaat eigenlijk uit 3 aspecten: Bereikbaarheid (kan ik er komen, kan ik er parkeren), Toegankelijkheid (kan ik naar binnen/naar boven) en bruikbaarheid (bijvoorbeeld kan ik van het toilet gebruik maken).
Je kunt dan denken aan mensen in een rolstoel, maar ook aan mensen die slechtziend zijn of slechthorend zijn.
Maar toegankelijkheid heeft ook een sociale dimensie: voel ik mij welkom om mee te doen, zoals bijvoorbeeld meedraaien in een vereniging, meedoen aan een workshop, wordt er rekening met mij gehouden?

Er is een VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap. Dat verdrag geldt ook in Nederland. Hetstelt dat meedoen en zelfbeschikking mensenrechten zijn. En dat niemand uitgesloten mag worden. Maarafgezien van die officiële regels: waarom zou je er geen rekening mee houden? Iedereen wil toch gewoon meedoen? Ook iemand met een beperking heeft veel mogelijkheden om aan de samenleving bij te dragen en mee te doen. Dat moet dan wel fysiek en sociaal mogelijk zijn.

Gouda is een oude stad. Met veel
monumenten,fysieke drempels en nauwe ingangen. Maar dat wil niet zeggen dat er geen mogelijkheden zijn om drempels te slechten. Soms kan een kleine aanpassing al een hele verbetering zijn. Ook geldt: het is juist goedkoper als aan het begin van een verbouwing of een activiteit toegankelijkheid wordt meegenomen. Aanpassingen achteraf zijn altijd duurder. Overzowel grote als kleine aanpassingen kan deGAB advies geven, vanuit ervaringsdeskundigheid. Vaak is het ook een kwestie van omdenken en dat vergt meer een andere houding dan meer geld.

De GAB geeft vanuit het perspectief van mensen met een beperking advies aan organisaties, bedrijven, instellingen en organisaties uit Gouda. Ook een ZZPer of een vereniging kan bij de GAB aankloppen. Advies over toegankelijkheid gebeurt op basis van eigen (ervarings)deskundigheid en op basis van bestaande normen en wensen over toegankelijkheid.

Als het over gebouwen gaat kunnen wij een toegankelijkheidsonderzoek oftewel ‘een schouw’ doen.  We komen dan ter plekke kijken. En kunnen dan aangeven waar en hoe toegankelijkheid kan worden verbeterd. Maar we kunnen ook nagaan of een activiteit of een evenement voldoende toegankelijk en uitnodigend is voor iedereen en wat daarvoor nodig is.

Jazeker. Heb je wat te melden? Of ben je van plan zelf iets te organiseren en weet je niet hoe toegankelijkheid aan te pakken? Weet ons dan nu te vinden!