Project

Wijkeethuis Gouda Oost

Geplaatst op 14 mei 2012, 10:18 uur

WIJKEETHUIS GOUDA OOST, een plek om met en voor elkaar te koken en samen te eten.

November 2011 is een vrijwilligersteam gestart met het project "oprichten van een wijkeethuis in Gouda Oost". Doel: laagdrempelig mensen met elkaar in contact brengen en daarmee werken aan individueel welzijn en leefbaarheid in brede zin en meer specifiek aan re-integratie, acceptatie, doorbreken sociaal isolement, voorzien in goedkope gezonde maaltijd, door met elkaar en voor elkaar te koken en samen te eten. 

Na het aanbieden van een projectplan in de zomer van 2012 aan de partners in de wijkaanpak; het maken van een schetsplan voor de keuken in het najaar van 2012; organisatie van maaltijden en catering op verzoek om ervaring op te doen en contacten te leggen; opbouwen van een kookgroep, draagvlak en bekendheid creëren; regelen van financiering voor het project i.s.m. Particpe en na diens faillissement (waarbij gelden van een fonds helaas in de failliete boedel vielen) Kwadraad; is op 15 oktober 2015 het wijkeethuis met een prachtige nieuwe keuken officieel geopend.

Sinds oktober 2015 worden er door verschillende kookgroepen warme maaltijden aangeboden, kosten 5 euro per maaltijd. Daarnaast wordt er regelmatig gekookt en gegeten voor bijvoorbeeld bijeenkomsten voor de wijk.

Aanmelden voor een maaltijd? 

Interesse om vrijwilliger bij het wijkeethuis te worden?

Zelf een maatschappelijke kookactiviteit willen organiseren?

Meld je aan via de website voor een maaltijd: wijkeethuisgouda.nl Of neem contact op via e-mail: wijkeethuisoost@gmail.com of kijk voor meer informatie op de website van wijkteam Gouda Oost of De Klup Gouda. 

Het wijkeethuis werkt sinds de zomer van 2014 samen met de toen nieuwe maatschappelijk beheerder van het NMC Kwadraad (volgde failliete Participe Gouda op) en De Klup / Sam Sam. Bij Christiaan Minuscoli van Kwadraad is informatie te verkrijgen over gebruik / huur van de keuken / het restaurant en andere ruimten in het NMC. De Klup is aanspreekpunt voor de vaste kookgroepen / beheer keuken. 

In vervolg op het project in het NMC is in 2017 wijkeethuis De Walvis in de Korte Akkeren geopend. 

Leden projectteam wijeethuis Gouda Oost i.o.: Linda Hart, Maria vd Broek, Anne-Marie Schoonderwoerd, Fatima Chaïri, Jacqueline Raad, Ali van der Kemp en Wilma Neefjes (coördinator).

Financiers keuken: VSB Fonds, Oranjefonds, Het Oude Mannenhuys, Woonpartners, wijkteam Gouda Oost. Gelden bestemd voor Gouda Oost vanuit het rijk zijn voor een deel via de regiegroep na een bewonersraadpleging (zie voor presentatie hieronder) ter beschikking gesteld voor aankoop inventaris van de keuken. 

thema 
sociale cohesie, maatschappelijke ondersteuning, gezondheid/ bewegen
Lopend
Deel dit:
1 reactie

Wilma Neefjes

wo 30 september 2015 18:03

Bijna 120 gasten tijdens de Ontmoetingsmaaltijd op 22 april 2014 in Gouda Oost, verzorgd door de Ontmoetingskerk, de Buurtvaders en ons team Wijkeethuis Oost. Een heel geslaagde samenwerking! Zie kleine foto.