Dit project is afgerond
Project

Financiering van je initiatief (Kennisbank)

Geplaatst op 8 april 2019, 15:33 uur

Projecten zonder dat er kosten zijn; ik ken ze niet. Al ligt de voorbereiding en uitvoering uitsluitend bij vrijwilligers, mensen die uit vrije wil hun tijd en kennis ter beschikking stellen voor jouw project inzetten en misschien zelfs geen vergoeding vragen voor de door hen gemaakte onkosten, er zijn altijd (on)kosten om een project te realiseren. Het kopje koffie bij de vergadering, het gebruikte materiaal voor publiciteit en uitvoering, de benodigde vergunning, je verzekeringen, de pleister op de knie van een deelnemer of vrijwilliger …

Toelichting

Om een project mogelijk te maken zal er dus financiële dekking moeten komen uit te werken in een planbegroting. Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden. Bijvoorbeeld:
Ø Een eigen bijdrage vragen aan deelnemers en/of degenen die baat hebben van het project
Ø Crowdfunding (zie andere pagina in de Kennisbank)
Ø Subsidie aanvragen
Ø Fondsenwerving
Ø Donaties in natura
Ø Inzamelacties
Ø Eigen middelen inzetten
 
Je vindt via deze link een overzicht van subsidiemogelijkheden en fondsen uit Gouda die je kunt benaderen. Mis je een mogelijkheid en/of is de informatie niet meer actueel, laat het weten.
 
TIP1 Een aanvraag voor een subsidie of bijdrage vanuit een fonds moet meestal gedaan worden voor de uitvoering van een project start. Zorg er dus voor dat je tijdig een aanvraag doet als je via deze weg financiële middelen wilt verwerven.
 
TIP2 Aan een subsidie of toekenning vanuit een fonds zijn meestal voorwaarden verbonden. Lees deze goed door om te zien of je er (tijdig) aan kunt voldoen.

Overzicht van fondsen en subsidiemogelijkheden in Gouda

thema 
netwerk/ organisatie
Klaar
Illustration
 
Deel dit: