Leuk dat je wilt deelnemen. Zou je svp eerst willen inloggen of aanmelden
Project

Humanisch Verbond Midden Holland Programma najaar 2019 Humanisme, spiritualiteit en religie

Geplaatst op 1 augustus 2019, 15:16 uur

Op de eerste avond van het seizoen begint Art-Jo Wittenberg met een inleiding op het halfjaarthema Humanisme, spiritualiteit en religie. Hij gaat na welke vensters in de Humanistische Canon specifiek op spiri-tualiteit en religie ingaan. Vandaaruit legt hij de koppeling met de onderwerpen die verder dit half jaar be-sproken zullen worden.
We kunnen dit najaar in het Humanistisch Café een aantal bijzondere inleiders begroeten. Mineke Schipper heeft veel gepubliceerd over oorsprongsverhalen en met name over de verhouding man-vrouw daarin. Mart-Jan de Jong gaat o.a. in op de rol van religie bij de afschaffing van de slavernij. Annemarie van den Berg brengt ons in contact met wat vrijdenken kan betekenen. Mirjam van Donselaar zal ons in de decem-bermaand over hedendaags heidendom vertellen.
In het kader van de Humanistische Canon gaat Peter de Wit in op drie benaderingen van ethiek. Eerst Humanitas en ethiek bij Cicero en de stoïcijnen. Daarna bespreekt hij het pleidooi van Paul van Tongeren voor een deugdethiek in de moderne tijd. En hij sluit af met een bespreking van het onderscheid dat Hannah Arendt maakt tussen ethiek (gericht op het zelf) en politiek (gericht op de gemeenschap).
Wilt u meewerken aan Oog voor elkaar Neem contact met ons op !
We willen een kleine werkgroep van leden oprichten die zich met de onderlinge verbondenheid van leden gaat bezig houden. Veel leden worden lid van het Humanistisch Verbond omdat ze het be-langrijk vinden dat het humanistisch gedachtengoed wordt uitgedragen.
Afdelingsbijeenkomsten en landelijk georganiseerde cursussen bieden mogelijkheden tot inspiratie en verdieping van het eigen humanisme door met elkaar te spreken over actuele humanistische thema’s.
Maar daarnaast zijn we ook een vereniging van mensen die niet alleen zorg hebben voor de maatschappij, maar ook geïnteresseerd zijn in elkaar. Doet u mee? Neem contact op met ons bestuurslid Gerda Paans.
Hebben we uw email adres al ?
Geef uw emailadres door aan de ledenadministratie van de afdeling
Alle leden met emailadres krijgen een week van te voren een uitnodiging waarin het te bespreken thema staat aangegeven.En krijgen na afloop de hoofdpunten van de presentatie.

Programma tweede halfjaar 2019 Ontmoetingen rond het thema Humanisme, spiritualiteit en religie
Di 3 september
Diverse canon vensters - Humanistische Canon
• Inleiding op het thema Humanisme, spiritualiteit en religie Inleider: Art-Jo Wittenberg


Di 17 september
Scheppingsverhalen - Humanistisch Café

• Het belang van vrouwen in scheppingsverhalen Inleider: Mineke Schipper


Di 1 oktober
Humanitas en ethiek bij de stoïcijnen - Humanistische Canon
• Cicero: De horizon van wel een wee
• Massimo Pigliucci: Hoe word je een stoïcijn?
Inleider: Peter de Wit


Di 15 oktober
De koloniale slavernij - Humanistisch Café
• Het einde: een godswonder of een wereldwonder? Inleider: Mart-Jan de Jong


Di 5 november
Ethiek in de huidige onttoverde wereld - Humanistische Canon
• Paul van Tongeren: Leven is een kunst Inleider: Peter de Wit


Di 19 november
 - Humanistisch Café
• Frans Bromet en Yeter Akin: Documentaire Een Goede Moslima Inleider: Annemarie van den Berg - Mooij


Di 3 december
Ethiek en politiek - Humanistische Canon
• Dirk de Schutter, Remi Peeters: Hannah Arendt – politiek denker Inleider: Peter de Wit


Di 17 december
- Humanistisch Café• Hedendaags heidendom De kracht van rituelen Inleider: Mirjam van Donselaar

Toelichting

Plaats: Nelson Mandela Centrum
Bernadottelaan 79, Gouda
• Tijdstip: 20.00 tot 22.00 uur,
de zaal is open om 19.45 uur

Doelgroep
Volwassenen
Illustration
 
Deel dit: