Project   

Kennisnetwerk sport & sociaal domein

A
Geplaatst op 12 december 19, 15:57 uur

"Wie sluit aan bij een periodiek overleg om ervaringen en ideeën uit te wisselen, dubbeling te voorkomen en obstakels samen aan te pakken bij het opzetten van (extra) maatschappelijke activiteiten als sportvereniging?" 

Deze oproep tot het opzetten van een kennisnetwerk is gedaan door Marleen Verbruggen en Wilma Neefjes (AV Gouda, resp. GC&FC Olympia) i.s.m. SPORT.GOUDA tijdens het Gouds Sportcongres in 2018.

Wat is het doel en wat hebben we bereikt?

Doel van het netwerk: meer mensen duurzaam met plezier te betrekken bij sporten en bewegen en daarbij hun gezondheid, maar ook participatie en hun sociale omgeving (welzijn) te vergroten. Met als neveneffect versterking van de sportverenigingen met nieuwe leden en nieuwe vrijwilligers, dankzij wie de verenigingen kunnen draaien.

Het kennisnetwerk is in februari 2019 gestart met uitwisseling van informatie over maatschappelijke projecten rond sport&bewegen bij sportverenigingen en bij Sport.Gouda en partners in het sociaal domein. Een aantal projecten zijn verwerkt in een Kennisbank. Wat daarbij op viel: het aantal deelnemers bij nieuw apart opgezette activiteiten is vaak laag (<10 of zelfs <5). En de samenwerking tussen sportverenigingen enerzijds en professionals in het sociaal domein, zoals sport- en sociaal makelaars, anderzijds bij het opzetten van nieuwe doorlopende activiteiten, of om deelnemers vanuit een speciale activiteit naar een sportvereniging toe te geleiden is er nauwelijks. Dat terwijl we met elkaar wel grote meerwaarde zien in deze samenwerking:

  • Vergroten sociale omgeving deelnemer
  • Kostenbesparing
  • Effectiever benutten sportaccommodaties
  • Versterken sportverenigingen
  • Participatie in brede zin bevorderen
  • Inbreng ieders expertise voor ontwikkelen aanbod voor de toekomst
  • Niet/minder labelen (nadeel: minder maatwerk)
  • Borging actief blijven na afloop project

Vanuit de sportmakelaars en sociaal makelaars is aangegeven dat de beperkte financiele draagkracht van hun contacten 18+ een belangrijk obstakel is waardoor matches uitblijven.

Vragen waar we een antwoord op zoeken: hoe bereiken we aandachtsgroepen/aspirant deelnemers? Hoe weten we waar behoefte aan is? Hoe zorgen we er voor dat speciaal opgezette activiteiten meer deelnemers hebben en een duurzaam vervolg krijgen? 

In februari 2020, ons vierde netwerkoverleg, hebben we o.m. gesproken over (1) de huidige Rotterdampas regeling voor 18- om de doelgroep minima beter te bereiken (2) de wenselijkheid om een sportstimuleringsregeling te krijgen voor minima van 18+ en (3) het extra (gratis) aanbod voor workshops vanuit NOC*NSF parallel aan het Sportakkoord bij verenigingen bekend te maken. Mogelijk als caroussel langs verenigingen workshops waar breed interesse in is organiseren om zo verenigingen te versterken.

Najaar 2020 hebben Marleen Verbruggen en Wilma Neefjes vanuit het Kennisnetwerk in nauwe samenwerking met de gemeente Gouda en SPORT.GOUDA gewerkt aan een voorstel voor een sportstimuleringsregeling voor minima 18+. We gingen de kerstdagen in met het mooie persbericht dat de gemeente Gouda voor de duur van 1,5 jaar een pilot start i.s.m. het landelijke Volwassenenfonds om deze sportstimulering voor minima (maximale bijdrage van €250 per jaar voor de contributie van een sportvereniging) mogelijk te maken. 

Informatie over de activiteiten van het kennisnetwerk is o.a. te vinden in de presentaties op de sportcongressen 2018 (start) en 2019 (eerste resultaten overleg). Zie hieronder voor linken. 

Meer informatie / deelnemen?

Deelnemers aan het netwerk zijn sportverenigingen, SPORT.GOUDA, organisaties actief met (kennisdeling over) sport&bewegen, maatschappelijke (welzijn)organisaties in het sociaal domein, etc. Wil je ook deelnemen aan het kennisnetwerk of iets inbrengen / delen / vragen? Neem dan contact op met Rogier Zandijk (manager bewegen en coördinator verenigingsondersteuning van Sport.Gouda) of Wilma Neefjes (vrijwilliger)

thema sociale cohesie, maatschappelijke ondersteuning, gezondheid/ bewegen
Gewenst resultaat duurzaam investeren in (extra) maatschappelijke activiteiten bij/met sportverenigingen, die dat willen, om meer (kwetsbare) Gouwenaars te betrekken als sporter, vrijwilliger of supporter. Dit door kennisdeling, samenwerking en wegnemen van mogelijke obstakels. Win win voor alle betrokkenen.
2 project-updates

Wilma Neefjes

14-jan-2021 12:46
Project volgens planning

We gingen de kerstdagen in met het mooie persbericht van de Gemeente Gouda dat dit jaar (2021) een pilot start i.s.m. het landelijke Volwassenenfonds om de financiële drempel om te gaan sporten voor meerderjarige Gouwenaren, die moeten rondkomen van een minimum inkomen, te verlagen. Per deelnemer wo...

Lees meer
0

Open de update in eigen pagina

Wilma Neefjes

9-feb-2020 13:24

De volgende vergadering van het kennisnetwerk sport/bewegen & sociaal domein is op donderdagavond 13 februari van 19.30 tot 21.45 uur in het kantoor van SPORT.GOUDA in het Groenhovenpark. Zie voor informatie over het netwerk en bij interesse in deelname de projectpagina.
0

Open de update in eigen pagina