Project   

Kennisnetwerk sport & sociaal domein

A
geplaatst op 12 december 19, 15:57 uur

"Wie sluit aan bij een periodiek overleg om ervaringen en ideeën uit te wisselen, dubbeling te voorkomen en obstakels samen aan te pakken bij het opzetten van (extra) maatschappelijke activiteiten als sportvereniging?" 

Deze oproep tot het opzetten van een kennisnetwerk is gedaan door twee sportverenigingen (AV Gouda en GC&FC Olympia) i.s.m. SPORT.GOUDA tijdens het Gouds Sportcongres in 2018.

Wat is het doel en wat hebben we bereikt?

Het kennisnetwerk is gestart met uitwisseling van informatie over activiteiten rond sport en bewegen in het sociaal domein. Wat daarbij op viel: het aantal deelnemers voor nieuwe activiteiten is regelmatig laag (<10 of zelfs <5). En er kan / moet waar mogelijk samengewerkt gaan worden gezien de meerwaarde:

  • Vergroten sociale omgeving deelnemer
  • Kostenbesparing
  • Effectiever benutten sportaccommodaties
  • Versterken sportverenigingen
  • Participatie in brede zin bevorderen
  • Inbreng ieders expertise voor ontwikkelen aanbod voor de toekomst
  • Niet/minder labelen (nadeel: minder maatwerk)
  • Borging actief blijven na afloop project

Reden om afspraken te maken tussen sportmakelaars / sociaal makelaars enerzijds en sportverenigingen anderzijds vanuit het streven waar mogelijk met elkaar passend aanbod te bieden en elkaar daarbij te versterken om meer mensen duurzaam te betrekken bij sport- en bewegen.

De volgende vraag waar we in het kennisnetwerk een antwoord op willen vinden is hoe we helderheid krijgen over aandachtsgroepen en hen bereiken vanuit het sociaal domein om duurzaam te kunnen investeren in (nieuw) passend aanbod en daarmee nieuwe deelnemers langere tijd bij sport en bewegen te betrekken. Wie / wat is daar voor nodig?

In februari 2020 hebben we o.m. in het kennisnetwerk gesproken over (1) verbeteringen van de huidige Rotterdampas regeling, (2) de wenselijkheid om een regeling te krijgen voor minima van 18+ en (3) het extra (gratis) aanbod dat er naast het sportakkoord is vanuit NOC/NSF om kennis en vaardigheden bij vrijwilligers zoals bestuurders en trainers bij sportverenigingen te vergroten via workshops. 

Informatie over de activiteiten van het kennisnetwerk is te vinden in de presentaties op de sportcongressen 2018 (start) en 2019 (eerste resultaten overleg). Zie hieronder voor linken. En in verslagen van de netwerkbijeenkomsten en de kennisbank van voorbeeld projecten, waarmee een start is gemaakt.

Meer informatie / deelnemen?

Deelnemers aan het netwerk zijn sportverenigingen, organisaties actief met (kennisdeling over) sport&bewegen, maatschappelijke (welzijn)organisaties in het sociaal domein, etc. Wil je ook deelnemen aan het kennisnetwerk of iets inbrengen / delen / vragen? Neem dan contact op met Rogier Zandijk (verenigingsondersteuner van Sport.Gouda) of Wilma Neefjes (vrijwilliger, actief in de sport en het sociaal domein). 

thema sociale cohesie, maatschappelijke ondersteuning, gezondheid/ bewegen
Gewenst resultaat duurzaam investeren in (extra) maatschappelijke activiteiten bij/met sportverenigingen, die dat willen, om meer (kwetsbare) Gouwenaars te betrekken als sporter, vrijwilliger of supporter. Dit door kennisdeling, samenwerking en wegnemen van mogelijke obstakels. Win win voor alle betrokkenen.
Foto
1 project-update

Wilma Neefjes


De volgende vergadering van het kennisnetwerk sport/bewegen & sociaal domein is op donderdagavond 13 februari van 19.30 tot 21.45 uur in het kantoor van SPORT.GOUDA in het Groenhovenpark. Zie voor informatie over het netwerk en bij interesse in deelname de projectpagina.
9-feb-2020 13:24