Project

Bezwaar tegen besluit “Vellen houtopstand in de Goudse Hout”

A
Geplaatst op 19 augustus 21, 15:54 uur

IVN IJssel en Gouwe, KNNV Gouda en omstreken en de beleidsgroep Natuurwaarden Goudse Hout maken bezwaar tegen het kappen van gezonde bomen en struwelen alleen vanwege het creëren van zichtlijnen. Wij vinden dat het Goudse kapbeleid onverkort van toepassing is op de Goudse Hout.

Help ons met ons bezwaarschrift tegen de kap van een bosperceel in de Goudse Hout, uitsluitend om doorkijk te creëren. Terwijl Gouda een strikt kapbeleid voert en particulieren dat in dezelfde omstandigheden zou verbieden. Extra steun is welkom!

Het bezwaarschrift is hier te vinden: https://forms.gle/xxcfc5AnfNocUacRA

Gewenst resultaat Intrekken van de verleende kapvergunning
Illustration
 
Documenten