Project

Goudse Scholendialoog

Geplaatst op 20 juni 2022, 15:36 uur
Illustration

Wat is een dialoog?

Een dialoog is een ontmoeting, een gesprek tussen verschillende mensen, waarin een vrije uitwisseling van gedachten plaatsvindt. Het kan leiden tot nieuwe inzichten. Voor een goede dialoog is het belangrijk dat je nieuwsgierig bent naar de ander, goed naar elkaar luistert en elkaars inbreng repecteert. 

Een dialoog is niet een discussie of debat waar standpunten tegenover elkaar komen te staan en je probeert de ander te overtuigen. 

Toelichting

We zijn allemaal verschillend. Hoe kunnen we er voor zorgen dat we open staan voor elkaar? Respect te hebben voor elkaar? Elkaar beter begrijpen en accepteren? Er voor zorgen dat iedereen er bij hoort, er bij kan horen, en we dus niet een ander uitsluiten?

Uitvoering

Bij de Goudse Scholendialoog gaan groepjes middelbare scholieren uit een klas, klassen van een school of meerdere scholen in dialoog met elkaar. De leerlingen worden voor de dialoog in hun eigen klas door hun docent (bijvoorbeeld de mentor of docent maatschappijleer) voorbereid. Wat is een dialoog en over welke thema's / stellingen zouden jullie het graag hebben? En bij meerdere scholen: met welke andere school gaan we in groepjes in dialoog? Voorafgaande aan de dialoog op de dag zelf is er een kennismakingsspel zoals in de werkvorm "over de streep" en worden de spelregels voor het voeren van een goede dialoog doorgenomen. De dialoog ontmoeting van circa een uur wordt afgesloten met een korte evaluatie."

Werkgroep

Na twee jaar corona is de werkgroep Goudse Scholendialoog weer actief geworden en zijn er nieuwe leden toegetreden in de organisatie. De huidige (per 1 juni 2022) werkgroep bestaat uit de volgende vrijwilligers: Johan van den Berg, Peter Ewals, Adriaan Jansen, Leen de Jong en nieuwe leden Wilma Neefjes en Janneke Nieuwesteeg. Daarnaast zijn als gespreksleiders (weer) aangesloten Annemarie van den Berg, Fred van Ipenburg en Chahida el Moussaoui.

Laatste nieuws

  • In mei 2022 is aansluiting gezocht bij de Stichting 21 maart Gouda. Zie ook de nieuwsbrieven van de Stichting 21 maart Gouda.  
  • Op 20 juni 2022 heeft een scholendialoog plaats gevonden met leerlingen van de Internationale Schakelklas (onderdeel Carmelcollege Gouda) en leerlingen van het Coornhert Gymnasium in de kantine van Olympia. De gespreksleiders hebben voorafgaande hieraan een training gehad van werkgroeplid Janneke Nieuwesteeg, lerarenopleider maatschappijleer. Twee reacties van  leerlingen: "Gaaf om mensen met heel andere levens te ontmoeten." "Ik vond het leuk en spannend. Het was heel interessant."

Interesse?

Heeft jouw school interesse om mee te doen aan de Goudse Scholendialoog in het schooljaar 2022/2023? Neem dan contact met ons op via een van de leden van de werkgroep. We gaan graag in gesprek!

thema sociale cohesie, educatie, leefbaarheid, diversiteit
Doelgroep
Jongeren, 11-22 jaar
Gewenst resultaat De Goudse Scholendialoog heeft tot doel middels dialoog tussen middelbare scholieren, begeleid door getrainde gespreksleiders, sociale binding, kennis over en respect voor elkaar te bevorderen.
Deel dit: