Project
Init.

Burgerraad Goudse Zaken

Geplaatst op 16 oktober 2019, 17:28 uur

“De meeste mensen deugen” door Rutger Bregman
Onlangs heb ik dit boek van Rutger Bregman gelezen. Dit nieuwe mensbeeld heeft mij geïnspireerd en daarom ben ik op zoek naar personen, die dit boek ook gelezen hebben en daaraan een positieve inspiratie hebben over gehouden. Ik denk aan een groep van 10 tot 15 personen, die samen en met mij willen brainstormen over de vraag hoe we met de gedachten in dit boek het maatschappelijk welzijn in Gouda kunnen vergroten.

In het Goudse is op een aantal plaatsen “Buurt Bestuurt” actief. Dat is niet hetzelfde als de burgerraad. “Buurt Bestuurt” ondersteunt goede gemeentelijke initiatieven op wijkniveau. Bovendien is er sprake van een afhankelijke relatie met de Gemeente.

Ook de “Goudapot” voldoet niet aan de voorwaarde van volledige onafhankelijkheid van de Gemeente. De Gemeente  heeft de uiteindelijke zeggenschap over het geld en heeft een belangrijke vinger in de pap bij de besteding via het bestuur en de Raad van Toezicht.

Bovendien is de focus van beide instellingen te beperkt en specifiek. De burgerraad wil zich gevraagd en ongevraagd met alles kunnen bemoeien wat in het belang is van het maatschappelijk welzijn in Gouda.

Wie zich aangesproken voelt, zich kan vinden in de hier beschreven globale indicaties en in ieder geval ook het boek gelezen heeft die wil ik graag ontmoeten. Laat het mij weten en bij voldoende belangstelling ga ik mijn best doen een eerste verkennende bijeenkomst te organiseren. Mijn mailadres aavanoosterhout@gmail.com 

Gewenst resultaat In principe denk ik aan een open discussie die kan leiden tot praktische initiatieven die als burgerinitiatief de politiek kunnen steunen, inspireren dan wel corrigeren. Dat impliceert dat de deelnemers geen politieke binding hebben en zich uitsluitend inlaten met zaken die prioriteit hebben in de Goudse gemeenschap. Misschien past hiervoor het beste de naam “Goudse Zaken” burger raad.  Dit orgaan is op geen enkele wijze gebonden aan dan wel afhankelijk van de politieke bestuursorganen van Gouda. Dit moet de meest pure vorm van duaal besturen zijn.

Illustration
Titelblad boek
Deel dit:
2 reacties

Heleen van Praag

Hallo Ton, ik ben dit boek ook aan het lezen en vindt het heel inspirerend. Vanuit deze gedachte zijn we ooit met Gouda Bruist gestart, waar alle initiatieven een plek kunnen krijgen.
Misschien leuk voor jou om te weten dat er een leesgroep is die dit boek op 13 november bespreekt. Ik heb me hie Lees meer
ma 28 oktober 2019 10:06

A.A van Oosterhout

Hallo Heleen,
Ik heb maar een reactie gekregen nl van Beatrijs Lubbers. Die was bezig om iets in de schouwburg te organiseren. Ik verwonder me er overigens niet over dat er zo weinig gereageerd wordt. De mededeling staat zover weg in het overzicht van Gouda Bruist dat je eigenlijk al moet weten d Lees meer
ma 28 oktober 2019 12:13

Peterpaul Kloosterman

Hallo Ton, misschien is het goed dat je ook eens kijkt bij een ander project de G1000 zie link: https://goudabruist.nl/project/5427/g1000-gouda en ook onze eigen website: Lees meer
ma 4 november 2019 15:13
Wil je reageren? Meld je dan aan.