Project

Verbinding in de Buurt

Geplaatst op 24 augustus 2021, 19:05 uur

Het is ons streven dat geen Gouwenaar buiten de boot valt én iedereen een plek heeft inonze samenleving. Helaas is het eerste nog te vaak wel het geval en het tweede lang niet altijd. Daarom zijn we in 2020 verschillende pilots gestart om de verbinding in de buurt te stimuleren. We (her)ontdekken allerlei manieren van ontmoeting en samenleven zodat volksziekte nummer één, eenzaamheid, steeds minder voet aan de grond heeft.

Dit zien we o.a. door de succesvolle pilots van de Lief & Leedstraten en allerlei buurtacties. Er wordt meer naar elkaar omgekeken, al realiseren we ons dat we er als stad nog lang niet zijn. Dat is dan ook de reden dat we de twee pilots (Lief & Leedstraten en Buurtacties) hebben uitgebreid met het verdiepende buurtverbinderstraject en hebben samengevoegd tot één project: ‘Verbinding in de Buurt’.

Verbinding in de Buurt wordt mede mogelijk gemaakt door Oranjefonds, VSB fonds, Goudapot, Gemeente Gouda, Mozaïek Wonen, en Woonpartners Midden-Holland.

Toelichting

Hieronder de drie onderdelen uitgelegd.
 
1. Lief&Leedstraten
Je kunt jouw straat/buurt samen met een of meer buren opgeven als Lief&Leedstraat. Jullie worden dan gangmakers en krijgen een Lief&Leedpotje met €75,00. Iedereen in de straat kan gebruik maken van dit potje om iets aan iemand te geven bij lief of leed. Op deze manier kan je simpel iets met en voor elkaar betekenen. Via de Lief & Leedstraten ontdekken we wie er méér wil betekenen voor zijn of haar buren. Alle gangmakers worden ondersteund in hun rol door Gouda Bruist door middel van bijeenkomsten, een inspirerende appgroep en natuurlijk kunnen we elkaar gewoon helpen bij vragen.
 
2. Buurtacties
De buurtacties zijn erop gericht ontmoeting te stimuleren in de buurt. Gangmakers van de Lief&Leedstraten, maar ook bewoners van andere straten, kunnen meedoen. Voorbeelden van eerdere acties zijn 150 kerstbomen, Soep op de Stoep, Heel de Buurt Bakt en Gouda Bloeit. De acties zijn stadsbreed en het is makkelijk om mee te doen. Er is ook de mogelijkheid om mee te denken/helpen, zodat we het echt samen voor elkaar krijgen. Sowieso werken we met tal van Gouwenaars en Goudse organisaties samen.
 
3. Leertraject voor gangmakers
Speciaal voor gangmakers van het Lief & Leedstraten project hebben we als Gouda Bruist een leertraject ontwikkeld. Dit bestaat uit een serie van negen samenkomsten, waarin we leren hoe we meer verbinding tot stand brengen in de eigen buurt. We gaan hierbij in op de eigen buurt (of straat) en de rol die je als gangmaker kunt spelen. Bekijk: uitnodiging leertraject 2023-2024.

Wil jij als bewoner méér verbinding in de buurt stimuleren? Mail dan naar samen@goudabruist.nl. Ook voor andere vragen natuurlijk.

thema 
sociale cohesie, maatschappelijke ondersteuning, leefbaarheid, diversiteit
Gewenst resultaat 
Eind 2024:
- (Minimaal) 200 Lief & Leedstraten en 400 gangmakers verspreid over alle wijken en buurten van Gouda.
- Elk seizoen een buurtactie waar Lief & Leedstraten aan mee kunnen doen.
- (Minimaal) 20 bewoners doorlopen het leertraject voor Buurtverbinders.


Lopend
Illustration
 
Documenten
Deel dit: